JEDNOSTAVNO DO
EU FONDOVA
Saznaj više

Ovdje pronađite sve najnovije natječaje iz EU fondova na koje se možete prijaviti.

Niste sigurni trebate li se prijaviti na nadolazeći natječaj i kakve su šanse za uspjeh Vašeg projekta?

EGK  International svoje klijente vodi kroz četiri koraka do bespovratnih sredstava:

Priprema projektne ideje

Pripremamo Vašu projektnu ideju za prijavu na nadolazeće natječaje

Provjera prihvatljivosti i preliminarno bodovanje

Provjeravamo odgovara li Vaš projekt uvjetima natječaja i može li ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak

Priprema projektne ideje

Ako su svi prethodni uvjeti zadovoljeni, krećemo u izradu kompletne projektne dokumentacije za prijavu na natječaj

Pomoć u provedbi projekta

Nakon što se ostvari pozitivna odluka o financiranju, zajedno s Vama prolazimo kroz proces provedbe projekta