Svrha (cilj) Poziva

Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji

Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o Gradu Zagrebu kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Prijavitelj/partner mora dokazati da:

 • Ima pravnu osobnost
 • Ima dostatne i stabilne financijske, stručne, iskustvene i provedbene kapacitete za provedbu projekta samostalno ili s partnerima
 • Nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju
 • Će dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta biti ponovo uložena u unaprjeđenje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu prijavitelja i partnera.

Iznos bespovratnih sredstava
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 51.022.570,00 EUR osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

Bespovratna sredstava koja se mogu dodijeliti po pojedinom projektu iznose
od 95.561,00 EUR do 4.778.021,00 EUR

NAJVEĆI MOGUĆI IZNOS PO DNEVNOM BORAVKU JE 191.121,00 EUR.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu određuje se sukladno kategoriji ulaganja:

KATEGORIJA ULAGANJAKOEF.IZRAČUN (EUR)
a.Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić)1,00191.121,00
b.Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom)0,95181.565,00
c.Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje)0,85162.453,00
d.Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje0,85162.453,00
e.Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene0,60114.673,00
f.Adaptacija i opremanje postojećih prostora0,5095.561,00

Uvjeti prihvatljivosti

 1. Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Republike Hrvatske
 2. Aktivnosti projekta u skladu su s prihvatljivim aktivnostima u okviru ovog Poziva
 3. Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završen
 4. Projekt je u skladu s odredbama svih relevantnih nacionalnih zakonodavnih akata, te u skladu sa specifičnim pravilima i zahtjevima primjenjivima na ovaj Poziv
 5. Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje -prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg nacionalnog javnog izvora i/ili iz fondova Europske unije, niti će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava
 6. Projekt je u skladu s načelom “ne nanosi bitnu štetu” (DNSH) što znači da se ne podupiru i ne obavljaju gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva
 7. Razdoblje provedbe projekta je u skladu s odredbama točke 5.1. Razdoblje provedbe projekta
Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr