Rezultati

Područje djelovanja

ZAŠTITA OKOLIŠA

21 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

10

Broj projekata prema odabranom području

Područje djelovanja

OBUKA

2.2 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

18

Broj projekata prema odabranom području

Područje djelovanja

TURIZAM

32.5 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

27

Broj projekata prema odabranom području

Područje djelovanja

IT

7.3 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

62

Broj projekata prema odabranom području

Područje djelovanja

R&D

2.6 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

13

Broj projekata prema odabranom području

Područje djelovanja

INOVACIJE

9.6 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

40

Broj projekata prema odabranom području

Područje djelovanja

INOVACIJE

9.6 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

40

Broj projekata prema odabranom području

Područje djelovanja

IT

7.3 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

62

Broj projekata prema odabranom području

Područje djelovanja

ZAŠTITA OKOLIŠA

21 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

10

Broj projekata prema odabranom području

Područje djelovanja

R&D

2.6 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

13

Broj projekata prema odabranom području

Područje djelovanja

OBUKA

2.2 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

18

Broj projekata prema odabranom području

Područje djelovanja

TURIZAM

32.5 mil. eura

Vrijednost vaših projekata u milijunima eura prema području.

27

Broj projekata prema odabranom području

Kuća Mance

Naziv projektaTurističko informativni centar Kuća Mance
Natječaj – 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

6.130.476,93 KN

Mežnar

Naziv projekta: tranziciju Jačanje konkurentnosti obrta Mežnar kroz ulaganja u zelenu i digitalnu trasnziciju

Natječaj: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

22.711.171,50 KN

Muzza

Naziv projekta: MUZZA interpretacijski centar za popularizaciju znanosti i STEM-a
Natječaj: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., Europski socijalni fond

2.613.974,97 KN

Zaželi

Naziv projekta: Zaželi na području grada Ogulina i općina Tounj i Saborsko

Natječaj: “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza”

https://zazeli2-gradogulin.eu/

 

2.300.400,00 KN

Pemper

Naziv projekta: Nabava građevinskog zemljišta za izgradnju proizvodne hale
Natječaj: „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

15.747.210,48 KN

Grad Vrbovsko

Naziv projekta: Pješački most i promatračnica u sklopu projekta uređenja zaštićenog krajolika Kamačnik
Natječaj: 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

511.097,63 KN

Vatrogasni dom Klana

Naziv projekta: Rekonstrukcija Vatrogasnog Doma Klana
Natječaj: 7.4.1 »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«,

2.697.506,61 KN

DIADORA EKO

Naziv projekta: Nabava opreme za vinariju DIADORA EKO
Natječaj: 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

375.984,63 KN

Fas logistika

Program: ESIF Mali zajam HAMAG BICRO-a

1.400.000,00 KN

GTM-Gavan d.o.o.

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća GTM-Gavan d.o.o.
Natječaj: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

4.854.297,96 KN

Limarski obrt Ramljak

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje poslovno proizvodne hale Limarskog obrta Ramljak“ s ciljem jačanja konkurentnosti poduzeća
Natječaj: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju 

 

5.650.000,00 KN

Osnovna škola Vis

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade OŠ Vis i SŠ Antun Matijašević Karamaneo u Visu
Natječaj: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

6.800.000,00 KN

Općina sv. Ivan Žabno

Naziv projekta: Energetska obnova upravne zgrade općine
Natječaj:“Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”

4.770.000,00 KN

Grad Krapina

Naziv projekta: Energetska obnova javne građevine (zgrada ŠRC Podgora)

11.400.000,00 KN

Štimac

Naziv projekta: Komercijalizacija inovativne usluge “CDD – complete digital dentistry” putem inovacije procesa i organizacije poslovanja
Natječaj: Inovacije u S3 područjima

6.056.000,00 KN

Kedo

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća Kedo d.o.o. kroz nabavu novog stroja i implementaciju softverskog rješenja za upravljanje proizvodnjom
Natječaj: Jačanje konkurentnosti i poboljšanje poslovnih procesa malih i srednjih poduzeća

518.700,00 KN

Ilba

Naziv projekta: Razvoj i uspostava softverske platforme za upravljanje učenjem, certifikacijama i promjenama u organizaciji
Natječaj: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2

603.500,00 KN

Soda Arhitekti

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti tvrtke Soda Arhitekti d.o.o. Uvođenjem IKT opreme i softvera
Natječaj: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2 

477.900,00 KN

KupaonCo

Naziv projekta: Dovršetak i komercijalizacija inovacije tvrtke KupaonCo – pregradnih vrata za ležeće kade
Natječaj: “Inovacije novoosnovanih MSP”

1.920.000,00 KN

Znam i poduzimam

Naziv projekta: Znam i poduzimam – educiranje za samozapošljavanje
Natječaj: Lokalne inicijaƟve za poƟcanje zapošljavanja – faza III (otvoreni poziv)

829.572,94 KN

Stem bajka

Naziv projekta: STEM BAJKA
Naziv natječaja: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

https://stembajka.com/

2.432.399,13 KN

Centar za razvoj civilnog društva

Naziv projekta: CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Natječaj: Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

 

1.846.429,80 KN

Akademija poduzetništva Ogulin

Naziv projekta: Akademija Poduzetništva Ogulin – APO
Natječaj: Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

 

647.520,00 KN

Vina Jakovac

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta i opremanje vinarije Jakovac

Natječaj: 6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima

 

372.000,00 KN

Terme Uniejów – Regionalni proizvod topličkog turizma (prometnice, otpadne vode i kanalizacija, elektroenergetika, rekreacijska i kulturna infrastruktura)

http://www.termyuniejow.pl

168.586.898,05 KN

Super Igra d.o.o.

Naziv projekta: Rekonstrukcija i opremanje depandanse Hotela Gallus
Natječaj: Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

7.433.179,81 KN

Čečura d.o.o.

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti poduzeća Čečura d.o.o. uvođenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Natječaj: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2

1.921.062,50 KN

Dilogic d.o.o.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovne hale u svrhu proširenja proizvodnih kapaciteta tvrtke Dilogic.
Natječaj: Kompetentnost i razvoj MS

http://www.dilogic.hr/

7.321.255,66 KN

Tersa d.o.o.

Naziv projekta: Unaprijeđenje proizvodnje invoativnih panela uvođenjem nove opreme
Natječaj: Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske

1.970.000,00 KN

Siča d.o.o.

Naziv projekta: Izgradnja inovativne sušare, pomoćne zgrade I nabave opreme za finalnu obradu drva
Natječaj: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta

2.938.500,00 KN

Sunturist d.o.o.

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti društva razvojem web aplikacije Travelapps-services
Natječaj: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

1.452.619,26 KN

Grad Ogulin

Izgradnja modularnog dječjeg vrtića
Natječaj: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

9.148.000,00 KN

Amarilis d.o.o.

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti društva nabavkom integriranih programskih rješenja i računalne opreme
Natječaj: Poboljšanje kokurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

1.335.518,11 KN

Grad Krapina

Naziv projekta: Sportsko-rekreacijski centar Podgora
Natječaj: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

https://www.krapina.hr/

2.890.512,24 KN