Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Moguće je ostvariti iznos bespovratnih sredstava od 25.500 € do 66.000 €!

Svrha (cilj) Poziva

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi poziva:

 1. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja;
 2. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Tko se može prijaviti?

Prijavitelj mora dokazati da je: 

 • mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014;
 • „istraživačka organizacija“ koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), što znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj odnosno s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, ili
 • fizička osoba koja nije poduzetnik u trenutku prijave na Poziv (nadalje: fizička osoba) – po evaluaciji projekta i nakon formiranja rang liste, a prije Odluke o financiranju potrebno je osnovati poduzeće koje će biti u 100% vlasništvu fizičke osobe prijavitelja i koje zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva

 • Prijavitelji koji su poduzeća ili fizičke osobe projekt provode samostalno
 • Prijavitelji koji su istraživačke organizacije projekt mogu provoditi samostalno ili u partnerstvu s Prepoznatim centrom. 
 • Prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra, projekt provode samostalno.

Prihvatljive aktivnosti projekta

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

 1. Istraživanje (TRL 3-4):
  1. Izrada prototipa; 
  2. Demonstracija tehničke izvedivosti.
 2. Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom: 
  1. Savjetovanje povezano s upravljanjem i zaštitom intelektualnog vlasništva i preliminarnu pretragu patentnih baza;
  2. Provjeru pretpostavki i analizu vezano uz ciljanu uporabu;
  3. Korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom;
  4. Identifikaciju sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji kao i izradu plana kako ih dosegnuti u slučaju potvrde koncepta.
 3. Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije:
  1. Analiza tržišta;
  2. Izrada studije izvedivosti;
  3. Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
  4. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, 
  5. Pretraga patenata
  6. Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva
 4. Administrativno vođenje projekta:
  1. Izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

Iznos bespovratnih sredstava : 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €

Intenzitet potpore: 

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju mikro, malim i srednjim poduzećima kao prijaviteljima na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu:

 1. Potpore za istraživanje i razvoj (članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):
 • Mikro i mala poduzeća – 70%;
 • Srednja poduzeća – 60%.
 1. Potpore za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):
 • Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%.

NAPOMENA: Za prijavitelje koji su fizičke osobe vrsta i intenzitet potpore će se provjeriti nakon formiranja rang liste prijavitelja, a prije dobivanja Obavijesti o odabiru za financiranje i donošenja Odluke o financiranju.

Projekti mogu trajati maksimalno 12 mjeseci. 


Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.10.2023. – 01.12.2023.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr