Ciljevi intervencije

Intervencijom će se sufinancirat ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.

Iznos potpore koju možete ostvariti kroz natječaj:

15.000,00 – 200.000,00 EUR s intenzitetom potpore od 65% do 80%

Prihvatljivi prijavitelji

 • Fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave):
  • upisane u Upisnik poljoprivrednika moraju dokazati ekonomsku veličinu od:
   • najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća,
   • najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima;  
 • Proizvođačke organizacije

Prihvatljive aktivnosti

 • Izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva):
  • objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva,
  • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti,
  • objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje,
  • sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva,
  • objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 • Kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva),
 • Restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
 • Sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova),
 • Izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe,
 • Strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva,
 • Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • Izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • Izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • Kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • Nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Indikativan plan objave natječaja u 2023.: III. kvartal

Ne propustite ovu izvrsnu priliku, prijavite se na vrijeme uz Euro Grant Konzalting d.o.o.

Za Vas smo pripremili upitnik kako bi na brži u i učinkovitiji način provjerili jeste li prihvatljivi prijavitelj i odgovara li ovaj natječaj Vašim idejnim planovima. Molimo Vas da ispunite predmetni upitnik. Nakon zaprimanja upitnika kontaktirati ćemo Vas u roku 2-3 radna dana.

KOME SE OBRATITI: Dragana Kosanović je kontakt koji tražite!

Dragana je naša savjetnica za EU fondove, a njeni impresivni rezultati svjedoče o njenom izvanrednom znanju i iskustvu. Nevjerojatno je posvećena svom poslu i uvijek teži najboljim rezultatima za naše klijente. Upravo su to razlozi zbog kojih je Dragana pravi izbor za Vas, kontaktirajte ju i saznajte sve što Vas zanima!

E-mail: dragana.kosanovic@egk.hr
Kontakt: 099/396-2889

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr