Gradovi, općine i županije na red su stigla i ulaganja u izgradnju, obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina! Ne propustite priliku! Ovaj natječaj donosi financijsku alokaciju u iznosu 11.800.830,00 EUR iz Državnog proračuna Republike Hrvatske uz intenzitet potpore koji iznosi maksimalno 80%. Cilj natječaja je izrada Programa javnih potreba kako bi se omogućila ulaganja u obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina te tako povećao broj dostupnih i uređenih sportskih građevina. Provjerite u što možete ulagati i koje uvjete je potrebno ispuniti i javite nam se za pomoć u pripremi Vašeg projekta!

Iznos potpore: 250.000,00 – 400.000,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Općine/gradovi/županije

Uvjeti:

 • projekt se može prijaviti  za nekretninu u vlasništvu u vlasništvu općine/grada/županije (građevina i zemljište) ili za koju se dostavi ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o koncesiji na najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja projektnog prijedloga
 • u slučaju opremanja postojeće sportske građevine koja nije u vlasništvu prijavitelja, potrebno je dostaviti ugovor o najmu/služnosti/upravljanju na najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja projektnog prijedloga
 • prijavitelj može prijaviti projekt za sportsku građevinu koja je u vlasništvu trgovačkog društva osnovanog za upravljanje sportskom građevinom ili za ustanove za upravljanje sportskim građevinama samo ako je prijavitelj 100%-tni vlasnik tog trgovačkog društva ili ustanove
 • prijavitelj može prijaviti projekt za sportsku građevinu koja nije njegovo vlasništvo već vlasništvo odgojno- obrazovne ustanove kojoj je taj prijavitelj osnivač

Prihvatljivi partneri:

 1. Pravni subjekti koji su u vlasništvu prijavitelja ili čiji su osnivači prijavitelji
 2. Pravne osobe, korisnici sportskih građevina te susjedne općine ili gradovi
 3. Druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projekta
 4. Fizičke osobe

Prihvatljive aktivnosti:

Sve aktivnosti vezane uz izvođenje zahvata (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) na planiranim i postojećim sportskim građevinama  i opremanje sportskih građevina temeljem prethodno izrađene projektno-tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje.

Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice, sanitarni čvor i sl.)

Razrada prihvatljivih aktivnosti po programskim područjima

 1. Nogometno igralište prirodna trava/veliko – sustav navodnjavanja s pripremnim radovima, zaštitne mreže/sigurnosne obloge kojima se osigurava sportska građevina, golovi, semafor, tribine, rasvjeta, pomoćne prostorije, svlačionice i sanitarni čvorovi, kupnja sportske opreme i sportskih rekvizita
 1. Nogometno igralište umjetna trava/veliko – sustav navodnjavanja s pripremnim radovima, zaštitne mreže/sigurnosne obloge kojima se osigurava sportska građevina,  golovi, semafor, tribine,  rasvjeta, pomoćne prostorije, svlačionice i sanitarni čvorovi,  kupnja i ugradnja umjetne trave s pripremnim radovima, kupnja sportske opreme i sportskih rekvizita
 1. Sportska dvorana – podna obloga s pripremnim radovima, zaštitne mreže/ sigurnosne obloge kojima se osigurava sportska građevina, golovi, koševi, mreže, semafor, rasvjeta, krovište, pomoćne prostorije, svlačionice i sanitarni čvorovi, kupnja sportske opreme i sportskih rekvizita
 1. Vanjsko sportsko igralište – podna obloga s pripremnim radovima, zaštitne mreže/ sigurnosne obloge kojima se osigurava sportska građevina, golovi, koševi, mreže, semafor, rasvjeta, krovište, pomoćne prostorije, svlačionice i sanitarni čvorovi, kupnja sportske opreme i sportskih rekvizita, balonsko platno/ čvrsta konstrukcija za natkrivanje sportskog igrališta s pripremnim radovima
 1. Atletska staza – podna obloga s pripremnim radovima, sprave za borilišta, semafor, rasvjeta, uređaj za elektronsko mjerenje vremena, zaštitne mreže/sigurnosne obloge kojima se osigurava sportska građevina, pomoćne prostorije, svlačionice i sanitarni čvorovi, kupnja sportske opreme i sportskih rekvizita s pripadajućom montažom
 1. Teniski teren – podna obloga s pripremnim radovima, mreže, semafor, rasvjeta, tribine, zaštitne mreže/sigurnosne obloge kojima se osigurava sportska građevina, pomoćne prostorije, svlačionice i sanitarni čvorovi, balonsko platno/čvrsta konstrukcija za natkrivanje sportskog igrališta s pripremnim radovima, kupnja sportske opreme i sportskih rekvizita
 1. Ostalo – kupnja sportske opreme i sportskih rekvizita, startni blokovi, balonsko platno/vrsta konstrukcija za natkrivanje sportskog igrališta s pripremnim radovima, kupnja sportske opreme i sportskih rekvizita, zaštitne mreže/ sigurnosne obloge kojima se osigurava sportska građevina, podna obloga, semafor, rasvjeta, uređaj za elektronsko mjerenje vremena, krovište, pomoćne prostorije, svlačionice i sanitarni čvorovi
 1. Posebno programsko područje – antistres podloga, sprave za fitness, nabava i ugradnja umjetne trave, rasvjeta, zaštitne mreže/sigurnosne obloge kojima se osigurava sportska građevina, kupnja i montaža s pripremnim radovima, golovi, tribine uz nogometno borilište

Neprihvatljive projektne aktivnosti:

 •  projektni prijedlog bez propisane dokumentacije što uključuje i troškovnik/ponudu te potrebne dozvole za građenje ako je primjenjivo
 •  otkup zemljišta ili zgrada
 • izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije
 • prikaz troškova koji nisu vezani uz realizaciju i ciljeve prijavljenog projektnog prijedloga sportske građevine, a čija je jedina svrha osobna korist članova/članica prijavitelja
 • prijava mobilne sportske građevine koja se postavlja privremeno, kratkoročno i potom uklanja
 • prijava izgradnje, rekonstrukcije, obnove i opremanja biciklističkih staza s pratećom infrastrukturom koje su dio prometne mreže u funkciji mobilnosti građana

 Rok za podnošenje zahtjeva je od 25. ožujka 2024. godine do 25. lipnja 2024. godine

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr