Svrha Poziva

Usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja.

Pozivom će se sufinancirati projekti SPIN 

Oni se provode u prioritetnim nišama i RLV-ovima i koji će rezultirati konačnim, odnosno cjelovitim (integriranim) proizvodom i/ili uslugom. Takav konačni proizvod, odnosno usluga, po završetku projekta moraju biti spremni za komercijalizaciju i predstavljati inovaciju na razini partnerstva. 

SPIN mora uključivati

Mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti mali i/ili srednji poduzetnici. SPIN može uključivati i organizacije za istraživanje i širenje znanja (u daljnjem tekstu: OIŠZ) koje svojim istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju integriranog proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji

Poduzetnici (nositelj konzorcija – velika tvrtka ili MSP koja ima sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji)

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva ovog Poziva raspodijeljena su u tri omotnice sukladno podjeli Republike Hrvatske na NUTS 2 regije

 • Jadranska Hrvatska – 32.812.500,00 €
 • Panonska Hrvatska – 43.750.000,00 €
 • Sjeverna Hrvatska – 23.437.500,00 €

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi od 1.000.000 € do 3.000.000 €!

Intenzitet potpora 25% – 80% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja)

 Malo poduzećeSrednje poduzećeVeliko poduzećeOrganizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner u okviru SPIN-a i ne-Korisnik državne potpore – potpore koje nisu državne potpore)
Potpore za projekte istraživanja i razvoja     
Industrijsko istraživanje70 %60 %50 %85 %
– ako projekt uključuje stvarnu suradnju (između poduzetnika ili između poduzetnika i OIŠZ) ili – ako projekt uključuje opsežno širenje znanja ili – ako se na raspolaganje stavljaju licencije za rezultate istraživanja ili – ako se projekt provodi u potpomognutoj regiji koja ispunjava uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora80 %75 %65 %85 %
Eksperimentalni razvoj45 %35 %25 %85 %
– ako  projekt uključuje stvarnu suradnju (između poduzetnika ili između poduzetnika i OIŠZ) ili – ako projekt uključuje opsežno širenje znanja ili – ako se na raspolaganje stavljaju licencije za rezultate istraživanja ili – ako se projekt provodi u potpomognutoj regiji koja ispunjava uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora60 %50 %40 %85 %
Potpore za studije izvedivosti70 %60 %50 %/
Potpore za infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje 45 %35 %25 %/

Prihvatljive aktivnosti

 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja
  Vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje – obavezno trebaju uključivati industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studiju izvedivosti (biti u skladu sa skupom zahtjeva za razine tehnološke spremnosti);
 2. Upravljanje projektom
  Izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.;
 3. Aktivnosti vidljivosti projekta
  Odnosno provedba mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja;
 4. Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela 
  Odnosno provedba mjera koje doprinose rodnoj ravnopravnosti, nediskriminaciji, integraciji osoba s invaliditetom i promicanju temeljnih prava, uključujući mjere definirane procjenom učinka na načelo ravnopravnosti spolova i procjenom učinka na načelo nediskriminacije.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr