Svrha Poziva

Usmjeravanje potpora za projekte istraživanja i razvoja i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja.

Pozivom će se sufinancirati projekti SPIN 

Oni se provode u prioritetnim nišama i RLV-ovima i koji će rezultirati razvojem inovativnih proizvoda/usluga. Takav konačni proizvod, odnosno usluga, po završetku projekta moraju biti spremni za komercijalizaciju i predstavljati inovaciju na razini partnerstva. 

Poticanjem uspostave strateških partnerstava za inovacije kroz ovaj Poziv doprinijet će se ostvarenju ciljeva S3 kroz difuziju inovacija, što će rezultirati uvođenjem strukturnih promjena u regionalna gospodarstva.

Pozivom će se potaknuti hrvatski poduzetnici na uspostavu SPIN-ova kao novog oblika suradnje i jednog od ključnih provedbenih mehanizama za industrijsku tranziciju hrvatskih regija. Dionici SPIN-ova, koji su sastavni dio jednog ili više RLV-ova, zajednički će provoditi aktivnosti istraživanja i razvoja u prioritetnim nišama RLV-ova definiranima u Planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Poduzetnici (nositelj konzorcija – velika tvrtka ili MSP koja ima registrirano sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji)

SPIN mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti mali i/ili srednji poduzetnici.

SPIN može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH koje svojim aktivnostima istraživanja i razvoja ili istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju inovativnih proizvoda i/ili usluge veće dodane vrijednosti.

Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva ovog Poziva raspodijeljena su u tri omotnice sukladno podjeli Republike Hrvatske na NUTS 2 regije

  • Jadranska Hrvatska – 32.812.500,00 eura
  • Panonska Hrvatska – 43.750.000,00 eura
  • Sjeverna Hrvatska – 23.437.500,00 eura

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi od 500.000 eura do 3.000.000 eura!

Intenzitet potpora 25% – 85% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja)

 Malo poduzećeSrednje poduzećeVeliko poduzećeOrganizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner u okviru SPIN-a i ne-Korisnik državne potpore – potpore koje nisu državne potpore)
Potpore za projekte istraživanja i razvoja     
Industrijsko istraživanje70 %60 %50 %85 %
Ako projekt uključuje stvarnu suradnju ili ako projekt uključuje opsežno širenje znanja ili ako se na raspolaganje stavljaju licencije za rezultate istraživanja ili ako se projekt provodi u potpomognutoj regiji koja ispunjava uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora80 %75 %65 %85 %
Eksperimentalni razvoj45 %35 %25 %85 %
Ako  projekt uključuje stvarnu suradnju ili ako projekt uključuje opsežno širenje znanja ili ako se na raspolaganje stavljaju licencije za rezultate istraživanja ili ako se projekt provodi u potpomognutoj regiji koja ispunjava uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora60 %50 %40 %85 %
Potpore za studije izvedivosti70 %60 %50 %/
Potpore za infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje 45 %35 %25 %/

Prihvatljive aktivnosti

  1. Aktivnosti istraživanja i razvoja
    Obavezno trebaju uključivati provedbu aktivnosti industrijskog istraživanja, eksperimentalnog razvoja te izradu studije izvedivosti.
  2. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku infrastrukturu)
    Potpore za aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje mogu se dodijeliti samo ako je odobrena i potpora za aktivnosti istraživanja i razvoja. Potpore za aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje mogu se dodijeliti isključivo Prijavitelju/Korisniku.

Projektne prijedloge u okviru Poziva potencijalni prijavitelji moći će podnositi od 1. veljače 2024. godine u 11:00:00 sati do 5. lipnja 2024. godine u 11:00:00 sati.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr