Predmet i svrha poziva

Podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

 • Smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu);
 • Smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera;
 • Povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

U skladu s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom, posebice mjerom OIE-3 „Poticanje korištenja OIE za proizvodnju električne i toplinske energije“ očekivani učinci Poziva prikazani su u tablici:

Smanjenje emisija stakleničkih plinovaInstalirana snaga iz OIE  Ušteda energijeInstalirani kapacitet skladištenja energije
60 000 t CO2/god80 MW140 000 MWh/god20 MWh

Obvezno je iskazati brojčane vrijednosti pokazatelja rezultata čije se ostvarenje planira provedbom projekta:

 • Ušteda energije;
 • Očekivana kumulativna ušteda energije do kraja životnog vijeka ulaganja;
 • Smanjenje emisija stakleničkih plinova;
 • Očekivana kumulativna ušteda emisija stakleničkih plinova;
 • Dodatna instalirana snaga za proizvodnju električne energije iz OIE;
 • Potaknuta financijska sredstva.

Prihvatljivost prijavitelja

Trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Prijavitelji u projektnom prijedlogu moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo  bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Predviđeni maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

 • Najniži iznos sredstava koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je: 100.000,00 eura
 • Najviši iznos sredstava koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je: 2.000.000,00 eura

Intenziteti potpore

Maksimalni intenziteti potpore u odnosu na prihvatljive troškove nastale prema mjestu ulaganja, a ne prema mjestu sjedišta Prijavitelja navedeni su u tablici:

NUTS 2 regijeIntenzitet potpore %
Mikro i mala poduzećaSrednja poduzećaVelika poduzeća
HR05 Grad Zagreb70%60%50%
HR02 Panonska Hrvatska HR03 Sjeverna Hrvatska HR06 Jadranska Hrvatska80%70%60%

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe:
  • Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu (ongrid) pri čemu učinkovitost fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%;Izgradnja elektrane na biomasu prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja;

  • Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini;

  • Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem 1. i/ili 2. i/ili 3;

  • Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova prethodno navedenih aktivnosti.

Pripremite se na vrijeme za natječaj!

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr