Cilj Poziva

Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike.

Iznos sredstava:             
Ukupna alokacija za grupu 1: 1.020.000.000,00 HRK 

Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 2.000.000 HRK, a najviši iznosi 50.000.000 HRK, intenzitet potpore: 35% – 70%

GRUPA 1: RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA PRIHVATLJIVIH ZA OKOLIŠ, UČINKOVITOST RESURSA TE ZELENU I DIGITALNU TRANZICIJU

Predmet poziva u sklopu GRUPE 1:

Poticanje ulaganja poduzetnika u turizmu, u svim kategorijama Indeksa turističke razvijenosti u slijedeće kategorije gdje sve tri kategorije ulaganja uvode procese prihvatljive za okoliš kružno gospodarstvo, digitalne tehnologije i unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete:

a) Ugostiteljske objekte za smještaj više dodane vrijednosti

 • ug. objekti iz skupine „Hoteli“: Hotel; Hotel baština (heritage); Difuzni hotel; Aparthotel; Turističko naselje; Lječilišne vrste; Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni difuzni hotel; Hoteli posebnog standarda; Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike;
 • ug. objekata za smještaj iz skupine „Kampovi“: Kam;  Glamping;

b) Dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj

 • ulaganja u dodatni, odnosno neobavezni sadržaj koji se kreira s ciljem pružanja drugih usluga u sklopu ugostiteljskog objekta za smještaj za vrste kao u stavku a);

c) Turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova

 • ulaganja u turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova koji uvode inovativan sadržaj;

Prihvatljivi prijavitelji

 • mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014 ili veliko poduzeće koje ne ispunjava kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014;
 • do trenutka predaje projektnog prijedloga i za vrijeme trajanja provedbe projekta mora biti registriran u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, NKD 2007 klasifikacijske oznake:
  • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova;
  • 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje;
  • 55.1 Hoteli i sličan smještaj.

Prihvatljive aktivnosti

Potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja:

 • u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije;

Nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća ili smanjenja otpada te na prelazak na kružno gospodarstvo.

Trajanje poziva do 3. veljače 2023. godine u 12:00 sati.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr