Svrha Poziva

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Ministarstva;
 • Državne upravne organizacije;
 • Organizacije civilnog društva;
 • Jedinice lokalne samouprave;
 • Jedinice područne (regionalne) samouprave;
 • Ustanove.

Ukupna alokacija: 39.816.842,52 EUR

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi

20.000,00 EUR – 8.000.000,00 EUR.


Kategorije obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine:

 • Integralna energetska obnova
 • Dubinska obnova
 • Sveobuhvatna obnova – koja obuhvaća minimalno integralnu energetsku obnovu ili dubinsku obnovu te jednu ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa. Sveobuhvatnom obnovom zgrade treba se povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće.

  Prihvatljive aktivnosti:

  1. Izrada projektne dokumentacije
  2. Upravljanje projektom i administracija
  3. Promidžba i vidljivost
  4. Energetska obnova koja obuhvaća provedbu slijedećih mjera:

  a. Mjere energetske učinkovitosti:

  • Obnova ovojnice zgrade
  • Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade
  • Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode
  • Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zgrade javnog sektora (ETC), uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)
  • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
  • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
  • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode
  • Uvođenje kontrolnih mjernih mjesta
  • Unaprjeđenje sustava za smanjenje potrošnje vode

  b. Mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

  • Sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.) – provedba novih/ rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti

  c. Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture

  • Zeleni krov, ozelenjeno pročelje, uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici

  d. Mjere održive urbane mobilnosti

  • Izvedba parkirališta za bicikle

  e. Elektromobilnost

  • Punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom

  f. Mjere kojima se povećava potresna otpornost zgrade

  • Najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti (u slučaju sveobuhvatne obnove)

  g. Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara

  h. Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta

  Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja

  VAŽNO!

  Rok za podnošenje projektnih prijava je 16.05.2023. godine u 16:00 sati

  Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila

  info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr