Svrha Poziva

Provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Ministarstva;
 • Državne upravne organizacije;
 • Organizacije civilnog društva;
 • Jedinice lokalne samouprave;
 • Jedinice područne (regionalne) samouprave;
 • Ustanove.

Ukupna alokacija: 39.816.842,52 EUR

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi

20.000,00 EUR – 8.000.000,00 EUR.


TABLICA: Aktivnosti / mjere projekta, iznosi i intenziteti potpore

Kategorije obnove:

a) Integralna energetska obnova

b) Dubinska obnova

c) Sveobuhvatna obnova

Aktivnost projektaMjere u sklopu aktivnosti projektaMaksimalni iznos prihvatljivih troškovaMaksimalni intenzitet potpore (stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova)
I. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEI.1. Energetski pregled i energetski certifikat prije obnove za zgrade čije ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2


I.2. Izrada glavnog projekta energetske obnove i ostale projektne dokumentacije


I.3. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
I.1.
a), b), c)
1,50 €/m2 GBP-a


I.2.
a), b), c)
9,50 €/m2 GBP-a

I.3.
a), b), c)
1,00 €/m2 GBP-a
a) 85%

b) 85%

c) 100%
II. ENERGETSKA OBNOVAII.1. Provedba mjeraII.1.
a) 335,00 €/m2 GBP-a
b) 465,00 €/m2 GBP-a
c) 600,00 €/m2 GBP-a
a) 85%

b) 85%

c) 100%
Aktivnost projektaMjere u sklopu aktivnosti projektaMaksimalni iznos bespovratnih sredstavaMaksimalni intenzitet potpore (stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova)
II. ENERGETSKA OBNOVAII.2. Stručni nadzor građenja/Projektantski nadzor/Koordinator zaštite na radu tijekom građenja*II.2.
a), b), c)
152.700,00 €
a) 60%

b) 80%

c) 80%
III. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA5.310,00 €a) 85%

b) 85%

c) 100%
IV. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA2.655,00 €a), b), c)
85%
*Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za mjeru II.2. je 3% prijavljene ukupne vrijednosti mjere II.1., a na koju se primjenjuje stopa sufinanciranja u ovisnosti o kategoriji obnove, što ne može iznositi više od 152.700,00 € za sve kategorije obnove.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Izrada projektne dokumentacije
 2. Upravljanje projektom i administracija
 3. Promidžba i vidljivost
 4. Energetska obnova koja obuhvaća provedbu slijedećih mjera:

a. Mjere energetske učinkovitosti:

 • Obnova ovojnice zgrade
 • Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade
 • Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode
 • Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zgrade javnog sektora (ETC), uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)
 • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
 • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
 • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode
 • Uvođenje kontrolnih mjernih mjesta
 • Unaprjeđenje sustava za smanjenje potrošnje vode

b. Mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

 • Sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.) – provedba novih/ rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti

c. Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture

 • Zeleni krov, ozelenjeno pročelje, uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici

d. Mjere održive urbane mobilnosti

 • Izvedba parkirališta za bicikle

e. Elektromobilnost

 • Punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom

f. Mjere kojima se povećava potresna otpornost zgrade

 • Najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti (u slučaju sveobuhvatne obnove)

g. Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara

h. Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta

Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja

VAŽNO!

Rok za podnošenje projektnih prijava je 16.05.2023. godine u 16:00 sati

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr