APPRRR je u sklopu programa »Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj« raspisao natječaj »4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima za mikro, mala i srednja poduzeća«

Svrha (cilj) Poziva
Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

Kroz natječaj se osigurava 200.000.000 HRK / 26.544.562 EUR
Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi od 15.000 EUR – 2.000.000 EUR

Intenzitet potpore je 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Do 200.000 EUR za korisnike početnike*

*Početnik je korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine.

Početnicima se smatraju i mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana te posluju kraće od dvije godine.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizička osoba
 • Pravna osoba
 • Proizvođačka organizacija

Prihvatljive aktivnosti:

 • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekta za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;
 • Kupnja strojeva i opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade;
 • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata u funkciji djelatnosti prerade.
 • Građenje/rekonstrukcija i/opremanje objekta za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;
 • Kupnja gospodarskih vozila s ili bez rashladnog uređaja za transport sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda ili ugradnja rashladnih uređaja
 • Kupnja zemljišta i objekata do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • Kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robnih žigova
 • Usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, izrade studija izvedivosti do 10% ukupno prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje zahtjeva je od 6. veljače do 4. svibnja 2023. godine

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr