Ministarstvo kulture i medija, kao tijelo državne uprave nadležno za provedbu investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, u okviru inicijative C6. Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., objavljuje otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava.

Svrha (cilj) Poziva

Smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada navedenih u predmetu Poziva. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja ušteda primarne energije od minimalno 30 %.

Prihvatljivi prijavitelji

Ustanove u kulturi, kojima je osnivač:

 • RH i/ili
 • JLP(R)S i/ili
 • ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.

Ukupna alokacija: 39.816.842,52 EUR (300.000.000,00 kn)

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi od 66.361,40 EUR do 3.981.684,25 EUR.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Izrada projektne dokumentacije

2. Energetska obnova koja obuhvaća:

 • poboljšanje energetskih svojstava ili zamjena postojeće stolarije/bravarije energetski učinkovitijom
 • izvedba toplinske izolacije vanjskih zidova i zidova prema negrijanom dijelu zgrade
 • izvedba toplinske izolacije krova
 • izvedba toplinske izolacije poda/stropa prema tlu/negrijanom tavanu/podrumu
 • unaprjeđenje ili priključenje na učinkoviti daljinski sustav grijanja
 • primjena regulacije i balansiranja sustava grijanja
 • modernizacija ili zamjena sustava rasvjete
 • ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE
 • mjere kojima se smanjuje potrošnja vode
 • ugradnja sustava za automatizaciju i upravljanje zgradom

Provedba dodatnih mjera koje se odnose na povećanje potresne otpornosti, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta.

Provedba horizontalnih mjera koje se odnose na mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, mjere održive urbane mobilnosti te na elektromobilnost.

3. Upravljanje projektom i administracija

4. Promidžba i vidljivost

Uvjeti prihvatljivosti

Pozivom podržat će se  energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. U stopostotnom su javnom vlasništvu;
 2. Prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati;
 3. Imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline;
 4. Nisu oštećene u potresu;
 5. Prijavitelj mora biti korisnik zgrade koja se energetski obnavlja i u njoj obavljati kulturnu djelatnost;
 6. Ustanove u kulturi kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač dužne su dostaviti Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika.
 7. Prijavitelj ne smije imati duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju;
 8. U trenutku prijave prijavitelj nije niti u jednoj situaciji isključenja, odnosno da zadovoljava sve uvjete;
 9. Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Rok za podnošenje projektnih prijava je:
od 17. travnja 2023. godine u 12:00h
do 31. prosinca 2023. godine u 23:59h

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr