Na raspolaganju je novi financijski instrument „Obrtna sredstva SP ZPP“ koji je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj osiguranih na razini Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine (Strateški plan/SP ZPP). Cilj ovog financijskog instrumenta je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom i prerađivačkom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala). Predviđena alokacija za 2024. godinu iznosi 6.705.882 EUR, a raspodijeljena prema vrstama Intervencija (vrstama ulaganja), točnu raspodjelu donosimo u nastavku!

Raspodjela prema vrstama Intervencija (vrstama ulaganja):

 • 73.10.FI – FI_Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – 4.705.882 EUR
 • 73.11.FI – FI_Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – 1.000.000 EUR
 • 73.14.FI – FI_Razvoj poslovanja u ruralnim područjima – 1.000.000 EUR

Financijski instrument

 Obrtna sredstva SP ZPP
Ciljana skupinaMikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva u sektoru poljoprivrede i prerade
Iznos zajma       Od 1.000 EUR do 25.000 EUR
Kamatna stopa0,50%
Rok korištenja3 mjeseca
PočekDo 12 mjeseci
Rok otplatedo 3 godina uključujući poček

Opći uvjeti prihvatljivosti krajnjeg primatelja financijskog instrumenta

Financijski instrument namijenjen je subjektima koji moraju:

 • biti u kategoriji mikro, malog ili srednjeg poduzetnika (MSP);
 • biti registriran, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, za specifičnu djelatnost koja je vezana uz planirano prihvatljivo ulaganje najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za kredit;
 • imati  više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava; 
 • (pravna osoba) treba imati minimalno jednog zaposlenog;
 • kod fizičkih osoba (obrt, OPG) nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta treba biti upisan u Registar poreznih obveznika prije odobrenja zahtjeva za zajam te treba plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose);
 • nemati žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti je trenutno u blokadi;
 • nemati nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima;
 • ukoliko regulativa zahtjeva, krajnji primatelj također mora biti registriran/upisan i u drugim relevantnim registrima/upisnicima;
 • u trenutku ulaganja i tijekom povrata zajma krajnji primatelji moraju imati registrirano mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je zajam isplaćen mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj;
 • geografski obuhvat lokacije ulaganja u provedbenom smislu je cijeli teritorij Republike Hrvatske osim urbanih središta gradova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split;
 • ne smije biti društvo u poteškoćama kako je definirano pravilom o državnoj potpori.

Namjena zajma
Financiranje obrtnih sredstava, odnosno financiranje troškova redovnog poslovanja, kao što su:

 • priprema proizvodnje;
 • sirovine i materijal;
 • ostali proizvodni troškovi;
 • trošak zaposlenih;
 • zakup poslovnog prostora;
 • režijski troškovi;
 • opći troškovi.

Specifični uvjeti prihvatljivosti krajnjih primatelja

Intervencija SP ZPPPrihvatljivi krajnji primatelji prema intervenciji
73.10.FI – FI_Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnjuFizička ili pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/drugi odgovarajući upisnik/registar/ evidenciju proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda
73.11.FI – FI_Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvodaFizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
73.14.FI – FI_Razvoj poslovanja u ruralnim područjima  – Fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik  poljoprivrednika/ Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/drugi odgovarajući upisnik/registar/evidenciju proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda, te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost, upisani u Upisnik poljoprivrednika, najmanje 12 mjeseci  prije podnošenja zahtjeva za zajam;

– Krajnji primatelj mora biti registriran, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, za specifičnu djelatnost koja je vezana uz planirano prihvatljivo ulaganje;

– Krajnji primatelj dužan je dostaviti dokaz da temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ostvaruje najmanje 20% ukupnih prihoda (što ne uključuje prihode ostvarene po osnovi izravnih plaćanja)

KOME SE OBRATITI?

Dragana Kosanović je kontakt koji tražite!

Dragana je naša savjetnica za EU fondove, a njeni impresivni rezultati svjedoče o njenom izvanrednom znanju i iskustvu.

Nevjerojatno je posvećena svom poslu i uvijek teži najboljim rezultatima za naše klijente. Upravo su to razlozi zbog kojih je Dragana pravi izbor za Vas, kontaktirajte ju i saznajte sve što Vas zanima!

E-mail: dragana.kosanovic@egk.hr
Kontakt: 099/396-2889

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr