NISKOKAMATNI ZAJMOVI HAMAG BICRO-a 

Cilj Financijskih instrumenata

Olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Svrha instrumenata je financiranje mjera:

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu:

 • 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera
 • 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda;

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja:

 • 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma:

 • 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Financijski instrumenti

  Mikro zajam za ruralni razvoj Mali zajam za ruralni razvoj
Iznos zajma od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR od 25.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
Kamatna stopa 0,1% – 0,25%* 0,1% – 0,25%*
Poček do 12 mjeseci do 12 mjeseci
Rok otplate do 5 godina uključujući poček do 10 godina uključujući poček

*Raspon kamatnih stopa utvrđuje se prema mjestu ulaganja.

Prihvatljiva ulaganja

 1. Osnovna sredstva
  Materijalna imovina – osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji,
  Nematerijalna imovina – razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava i franšize.
 2. Obrtna sredstva –  (maksimalno do 30% iznosa zajma).

Prihvatljivi subjekti su oni koji:

 • su u kategoriji mikro, malog ili srednjeg poduzetnika (MSP),
 • su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam,
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava,
 • imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma,
 • kod fizičkih osoba (obrt, OPG) nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta treba biti upisan u Registar poreznih obveznika prije odobrenja zahtjeva za zajam te treba plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika) koji ne moraju plaćati doprinose)
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima,
 • Geografski obuhvat lokacije ulaganja u provedbenom smislu je cijeli teritorij Republike Hrvatske osim urbanih središta gradova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila

info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr