NISKOKAMATNI ZAJMOVI HAMAG BICRO-a 

Cilj Financijskih instrumenata

Olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Svrha instrumenata je financiranje mjera:

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu:

 • 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera
 • 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda;

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja:

 • 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma:

 • 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Financijski instrumenti

 Mikro zajam za ruralni razvojMali zajam za ruralni razvoj
Iznos zajmaod 1.000,00 EUR do 25.000,00 EURod 25.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
Kamatna stopa0,1% – 0,25%*0,1% – 0,25%*
Počekdo 12 mjesecido 12 mjeseci
Rok otplatedo 5 godina uključujući počekdo 10 godina uključujući poček

*Raspon kamatnih stopa utvrđuje se prema mjestu ulaganja.

Prihvatljiva ulaganja

 1. Osnovna sredstva
  Materijalna imovina – osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji,
  Nematerijalna imovina – razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava i franšize.
 2. Obrtna sredstva –  (maksimalno do 30% iznosa zajma).

Prihvatljivi subjekti su oni koji:

 • su u kategoriji mikro, malog ili srednjeg poduzetnika (MSP),
 • su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam,
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava,
 • imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma,
 • kod fizičkih osoba (obrt, OPG) nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta treba biti upisan u Registar poreznih obveznika prije odobrenja zahtjeva za zajam te treba plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika) koji ne moraju plaćati doprinose)
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima,
 • Geografski obuhvat lokacije ulaganja u provedbenom smislu je cijeli teritorij Republike Hrvatske osim urbanih središta gradova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split.
Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr