Cilj Poziva

Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

Prihvatljivost prijavitelja
Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelovanja:

 • arhitektura,
 • audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre,
 • mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti

Osnovna djelatnost mora im biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.
 


Grupa A
Potpore od  300.000,00 HRK do 7.500.000,00 HRK po projektnom prijedlogu


Intenzitet potpore (A) – najveći iznos ovisi o mjestu ulaganja:

Grad zagreb: mala poduzeća 55% / srednja poduzeća 45%
Jadranska Hrvatska: mala poduzeća 60% / srednja poduzeća 50%
Panonska Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
Sjeverna Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60% 
 

Prihvatljivi prijavitelji (A):

 • Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
 • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlastiGrupa B 
  Potpore od  100.000,00 HRK do 1.400.000,00 HRK po projektnom prijedlogu

Intenzitet potpore (B)

Maksimalni intenzitet potpore iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova
 

Prihvatljivi prijavitelji (B):

 • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljive kategorije troškova (primjeri):

 1. Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
 2. Trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 3. Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu
 4. Troškovi plaća osoblja proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja
 5. Nabava novih strojeva, opreme, alata,  e s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 6. Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 7. Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr