Uskoro kreće novi natječaj “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Provjerite ispunjavate li sve potrebne uvjete i krenite u pripremu projekta!

Prijaviti se možete ako ste malo, srednje i srednje kapitalizirano poduzeće (od min. 10 do max. 3000 zaposlenika) koje obavlja jednu od sljedećih djelatnosti:

 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • Proizvodnja pića
 • Proizvodnja tekstila
 • Proizvodnja odjeće
 • Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • Proizvodnja metala
 • Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
 • Proizvodnja namještaja

Iznos bespovratnih sredstava:

 • za MSP-ove od 70.000,00 do 995.421,62 EUR
 • za srednje kapitalizirana poduzeća od 265.445,62 do 4.645.298,29 EUR

Prihvatljiva ulaganja

1. Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti

Nabava opreme/ postrojenja/ tehnologija za smanjenje troška energije, smanjenje CO2 i potrošnje vode. Primjer: poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima, zahvati na energetskim agregatima, uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona i sl.

2. Ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora

Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz energije sunca, vjetra, geotermalne energije. Primjer: nabava fotonaponskih kolektora, sunčane kolektore, dizalice topline etc.

3. Ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada

Ulaganja u mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima koji će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda. Primjer: nabava opreme/ tehnologije, građenje /rekonstrukcija i/ili obnove zgrada.

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

NAŠI USPJEŠNI PROJEKTI:

Prijava na natječaj „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“
Predmet projekta: Izgradnja proizvodno poslovne hale s najsuvremenijim strojevima i opremom za preradu i sušenje drva
Projekt je vrijedan: 1.584.000,00 EUR

Prijava na natječaj „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“
Predmet projekta: Nabava proizvodne i tehnološke opreme za digitalnu i zelenu tranziciju u proizvodnji asfaltnih mješavina i betona
Projekt je vrijedan: 2.164.567,99 EUR

Prijava na natječaj „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“
Predmet projekta: Nabava nove mehanizacije i opreme u svrhu proširenja kapaciteta proizvodnje betona od građevinskog otpada
Projekt je vrijedan: 1.424.292,10 EUR

Prijava na natječaj „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“
Predmet projekta: Izgradnja proizvodno poslovne hale s najsuvremenijim strojevima i opremom za obradu, savijanje i rezanje limova
Projekt je vrijedan: 1.468.404,62 EUR

Indikativni datum otvaranja poziva: ožujak 2024.

Pripremite se na vrijeme za prijavu na natječaj!

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr