1,9 milijardi kuna za ulaganja usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu.

Bespovratna sredstva dodijelit će se samo financijski održivim poduzećima čija planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Procijenjena alokacija iznosi 1,9 milijardi kuna

Predviđeni maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

 • za MSP-ove od 750.000,00 do 7.500.000,00 kuna
 • za srednje kapitalizirana poduzeća od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 kuna

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije uključujući:

 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • Proizvodnja pića
 • Proizvodnja tekstila
 • Proizvodnja odjeće
 • Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • Proizvodnja metala
 • Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
 • Proizvodnja namještaja
 • proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • proizvodnja tekstila
 • prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • proizvodnja metala

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća,
 • Ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora,
 • Provedba energetskog pregleda poduzeća,
 • Savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja.

Intenziteti potpore

Predloženi intenziteti regionalnih potpora za pojedinu regiju:

 NUTS 2 regijeOčekivani intenzitet potpore %
Mala poduzećaSrednja poduzećaVelika poduzeća
Grad Zagreb55%45%35%
Panonska Hrvatska70%60%50%
Sjeverna Hrvatska70%60%50%
Jadranska Hrvatska60%50%40%
Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr