Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI SUKLADNO NKD-u:

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI GRUPE A

  • Trgovačka društva obrti
  • Ustanove u kulturi
  • Umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI GRUPE B

  • Fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
  • Obrti
  • Umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

GRUPA A

  • Najniži iznos:  40.000,00 EUR;
  • Najviši iznos: 995.000,00 EUR.

GRUPA B

  • Najniži iznos:  15.000,00 EUR;
  • Najviši iznos: 300.000,00 EUR.

INTENZITETI POTPORA

Grupa A

Regionalne potpore za ulaganje (članak 12. Programa državnih potpora i sukladno članku 14. Uredbe 651/2014)Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %
Mikro i malaSrednja
HR 02 Panonska Hrvatska  

*Sisačko – Moslavačka županija
70

75
60

70
HR 06 Sjeverna Hrvatska7060
HR 03 Jadranska Hrvatska6050
HR 05 Grad Zagreb5545
Intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

Grupa B

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Ispunite kratki informativni upitnik, kako bi brzo i efikasno procijenili Vaše mogućnosti prijave na natječaj. Prema prikupljenim podacima dogovoriti ćemo sastanak te na taj način Vas na vrijeme prijaviti na ovaj natječaj.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr