Svrha Poziva

Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI SUKLADNO NKD-u:

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI GRUPE A

  • Trgovačka društva obrti
  • Ustanove u kulturi
  • Umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI GRUPE B

  • Fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
  • Obrti
  • Umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

GRUPA A

  • Najniži iznos:  39.816,84 EUR (300.000,00 HRK);
  • Najviši iznos: 995.421,06 EUR (7.500.000,00 HRK).

GRUPA B

  • Najniži iznos:  13.272,28 EUR (100.000,00 HRK);
  • Najviši iznos: 200.000,00 EUR (1.506.900,00 HRK).

INTENZITETI POTPORA

Grupa A

Regionalne potpore za ulaganje (članak 13. i 14. Uredbe 651/2014)Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %
Mikro i malaSrednja
HR 02 Panonska Hrvatska HR 06 Sjeverna Hrvatska7060
HR 03 Jadranska Hrvatska6050
HR 05 Grad Zagreb5545
Intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

Grupa B

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85 % ukupno prihvatljivih troškova.

Ako ste zainteresirani za natječaj, kontaktirajte nas kako bismo mogli analizirati Vašu projektnu ideju te predložiti daljnje korake za uspješnu prijavu. Prema prikupljenim podacima dogovoriti ćemo sastanak te na taj način Vas na vrijeme prijaviti na nadolazeći natječaj.

Ako ste zainteresirani za natječaj, kontaktirajte nas kako bismo mogli analizirati Vašu projektnu ideju te predložiti daljnje korake za uspješnu prijavu. Prema prikupljenim podacima dogovoriti ćemo sastanak te na taj način Vas na vrijeme prijaviti na nadolazeći natječaj.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr