Ne propustite ovu priliku za ostvarivanje od 25.000,01 eura do 50.000,00 eura kroz „Mali zajam za ruralni razvoj“. Pročitajte više o čemu se to točno radi i javite nam se za pomoć oko pripreme zahtjeva i potrebne dokumentacije. Za sve upite stojimo Vam na raspolaganju!

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Financijski instrument

 Mali zajam za ruralni razvoj
Iznos zajmaOd 25.000,01 EUR do 50.000 EUR
Kamatna stopa0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
Rok korištenja6 mjeseci
Poček12 mjeseci, 60 mjeseci za ulaganje u nove trajne nasade
Rok otplatedo 10 godina uključujući poček, 12 godina za ulaganja u nove nasade i turizam u ruralnim područjima
NamjenaOsnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) – Obrtna sredstva: do 30% iznosa zajma

Namjena zajma
Prihvatljive namjene zajma su:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu),
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma.

Opći uvjeti prihvatljivosti krajnjih korisnika:

 • mora biti u kategoriji mikro, malog ili srednjeg  poduzetnika (MSP);
 • mora biti registriran, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, za specifičnu djelatnost koja je vezana uz planirano prihvatljivo ulaganje najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za kredit;
 • mora imati  više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava; 
 • (pravna osoba) treba imati minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma; 
 • kod fizičkih osoba (obrt, OPG) nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta treba biti upisan u Registar poreznih obveznika prije odobrenja zahtjeva za zajam te treba plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika) koji ne moraju plaćati doprinose);
 • nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci i trenutno nije u blokadi; 
 • nema nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili  reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima;
 • nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci i trenutno nije u blokadi; 
 • nema nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili  reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Specifični uvjeti prihvatljivosti korisnika i aktivnosti

MjeraPrihvatljivi korisniciPrihvatljive aktivnosti kroz tipove operacija
Mjera 4
U sektoru poljoprivrede fizičke i pravne osobe, proizvođačke organizacije, upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Registar farmi:
▪ obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
▪ obrt, 
▪ trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija  te 
▪ druga pravna osoba;   

U sektoru prerade to je poslovni subjekt registriran za preradu proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU: ▪ obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 
▪ obrt, 
▪ trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija  te 
▪ druga pravna osoba;
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na:
• poljoprivrednu proizvodnju, nove i inovativne tehnologije;
• novu opremu i zelene tehnologije (Green Technologies);
• restrukturiranje i modernizaciju farmi.
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koje se odnosi na skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te povezanu opremu.  
4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima.  
4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na:
• povećanje dodane vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje za primarne poljoprivredne proizvođače, kao i za one koji prerađuju poljoprivredne proizvode kao isključivu aktivnost;
• modernizaciju postojećeg proizvodnog kapaciteta, uvođenje inovativnih praksi u proizvodne kapacitet i energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.  
4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda.  
Mjera 6Mikro i mali poduzetnici – poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja OPG-a (član OPG-a može biti nositelj aktivnosti diversifikacije):
▪ OPG,
▪ obrt,
▪ trgovačko društvo; 
▪ druga pravna osoba.
6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima  

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva vezana uz: 
• aktivnosti u ruralnom turizmu, preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda;
• tradicionalne obrte i zanate i rukotvorine;
• pružanje usluga u ruralnim područjima za poljoprivredni i šumarski sektor;
• turizam u ruralnim područjima.    
Mjera 8U sektoru šumarstva:
▪ Šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika pri Ministarstvu poljoprivrede;
▪ Udruženja šumoposjednika;
▪ MSP licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.          

U sektoru prerade drva:
▪ MSP registrirani za djelatnosti prerade drva sukladno nacionalnim propisima te Prilogom I Preporuke Europske komisije 2003/361/EZ.
8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva:
• povezanu s povećanjem učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih i uvođenje novih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme;
• koja se odnosi na modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme za pridobivanje drva.  
8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja:
• je usmjerena ka povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme;
• se odnosi na uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u predindustrijsku preradu drva.  

Neprihvatljive aktivnosti

 • ulaganje u restrukturiranje postojećih vinograda, budući da se isto financira iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina;
 • ulaganje u primarnu pčelarsku proizvodnju, jer se isto financira iz Nacionalnog pčelarskog programa;
 • ulaganje u izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima kapaciteta većeg od potreba poljoprivrednog gospodarstva;
 • ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe iz biomase ako ne koriste minimalno 50% toplinske energije.

KOME SE OBRATITI?

Dragana Kosanović je kontakt koji tražite!

Dragana je naša savjetnica za EU fondove, a njeni impresivni rezultati svjedoče o njenom izvanrednom znanju i iskustvu.

Nevjerojatno je posvećena svom poslu i uvijek teži najboljim rezultatima za naše klijente. Upravo su to razlozi zbog kojih je Dragana pravi izbor za Vas, kontaktirajte ju i saznajte sve što Vas zanima!

E-mail: dragana.kosanovic@egk.hr
Kontakt: 099/396-2889

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr