EU taksonomija je sustav klasifikacije aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva održivosti, kao što su:

  • Prilagodba klimatskim promjenama
  • Očuvanje bioraznolikosti
  • Smanjenje stakleničkih plinova

Ovaj sustav je osmišljen kako bi se osigurala transparentnost i usklađenost s ciljevima održivog razvoja i klimatskih ciljeva EU-a, te bi trebao pomoći investitorima da identificiraju održive aktivnosti i pridonose financiranju održivog rasta.

Pravila za utvrđivanje je li projekt u skladu s načelom „Do no harm”; (DNSH) su uspostavljena u okviru EU taksonomije.

Projekti se moraju provjeriti kako bi se utvrdilo jesu li u skladu s različitim kriterijima održivosti, uključujući socijalnu i ekološku održivost. Navedeno uključuje analizu mogućih štetnih utjecaja na okoliš i društvo, kako bi se osiguralo da se ne nanosi šteta ljudima, životinjama i okolišu. Projekti koji nisu u skladu s načelom DNSH ne bi trebali biti financirani iz sredstava EU-a ili drugih financijskih izvora koji se rukovode kriterijima održivosti.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr