CILJ POZIVA

Podrška strateškim partnerstvima za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – dostava projektnih prijedloga strateških partnerstva za inovacije (u modalitetu privremenog poziva sa zasebnim lotovima za PH, SH i JH)

OPERATIVNI PROGRAM

Integralni teritorijalni program 2021.-2027. za 2023. godinu

Ukupni iznos bespovratnih sredstava:
128.000.000,00 EUR

ZEMLJOPISNO PODRUČJE OBUHVAĆENO POZIVOM

 • Panonska Hrvatska
 • Sjeverna Hrvatska
 • Jadranska Hrvatska

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI U SKLOPU POZIVA

 • Poduzetnici

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljivi troškovi projekata istraživanja i razvoja:

 • Troškovi osoblja
  • Istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu;
 • Troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt.
  • Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta;
 • Troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt.
  • Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta.
  • Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi;
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;
 • Dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta.
 • Troškovi studije izvedivosti

Prihvatljivi troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu:

 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu

INDIKATIVNI INTENZITET POTPORE

25% – 80% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja)

INDIKATIVNI DATUM

 • Početka Poziva – 30.06.2023. godine
 • Završetka Poziva – 30.09.2024. godine
Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr