Dostupna su obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja, ova mjera provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 1.8.2024. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede.).

Financijski instrument

Obrtna sredstva
Iznos kreditaOd 100.000 EUR do 1.000.000 EUR
Kamatna stopaSubvencionira se do 50% kamatne stope
Rok korištenjaDo 12 mjeseca
Poček12 mjeseci
Rok otplateDo 3 godine uključujući poček
Način otplateU jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama

Financijski instrument namijenjen je za:
Mala, srednja i velika poduzeća iz djelatnosti

  • prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16),
  • proizvodnja namještaja (C31).

Namjena zajma
Financiranje obrtnih sredstava, odnosno financiranje troškova

  • financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a.

Instrumenti osiguranja

  • polica osiguranja kredita izdana od strane HBOR-a kao osiguratelja u ime i za račun Republike Hrvatske sukladno uvjetima osiguranja HBOR-a (Ministarstvo poljoprivrede sufinancira premiju osiguranja do visine raspoložive de minimis potpore),
  • ostali instrumenti osiguranja uobičajeni u bankarskom poslovanju.

Naknade HBOR-a

Promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna.

  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50 % od ugovorenog iznosa kredita,
  • za rezervaciju sredstava: 0,25 % od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita,

te ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna.

KOME SE OBRATITI?

Dragana Kosanović je kontakt koji tražite!

Dragana je naša savjetnica za EU fondove, a njeni impresivni rezultati svjedoče o njenom izvanrednom znanju i iskustvu.

Nevjerojatno je posvećena svom poslu i uvijek teži najboljim rezultatima za naše klijente. Upravo su to razlozi zbog kojih je Dragana pravi izbor za Vas, kontaktirajte ju i saznajte sve što Vas zanima!

E-mail: dragana.kosanovic@egk.hr
Kontakt: 099/396-2889

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr