Rasporedom planiranih poziva na podnošenje prijedloga za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. za 2023. godinu obuhvaćeni su i otoci. Pogledajte na što će se odnositi nadolazeći poziv:

CILJ POZIVA

Integriranim pristupom u provedbi projekata, u skladu s teritorijalnom strategijom svake županije, ulagati u razvoj zelene i plave infrastrukture, očuvanje prirode i okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i smanjenje rizika od katastrofa na otocima.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI U SKLOPU POZIVA

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – JLP(R)S
 • Javne tvrtke
 • Vatrogasne službe
 • Civilna zaštita
 • Ustanove

Potpora u sklopu poziva je 85% (indikativni intenzitet potpore)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • Priprema projektne i tehničke dokumentacije;
 • Izgradnja i obnova vatrogasnih domova, protupožarnih prometnica i prosjeka te nabava tematske/specijalizirane opreme i vozila za potrebe vatrogastva i sustava civilne zaštite;
 • Građevinski i hortikulturalni radovi, nadzor radova i zaštita na radu;
 • Akcije čišćenja morskih i obalnih staništa;
 • Zaštita i obnova ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta, prirodne baštine, restauracija parkova i šuma na otocima;
 • Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti.

INDIKATIVNI DATUM:

 • Početka Poziva: 15.09.2023. godine
 • Završetka Poziva: 15.09.2025. godine
Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr