Poštovani gradonačelnici i cijenjeni prijavitelji, ruralna područja čine temelj naših gradova i općina, te su važna za kvalitetu života svih naših građana. S ciljem unaprjeđenja kvalitete života u ruralnim sredinama, imamo zadovoljstvo najaviti natječaj za podršku javnoj infrastrukturi u Vašim zajednicama.

Ovaj natječaj pruža priliku za ulaganje u ruralna područja i unaprjeđenje infrastrukture koja će koristiti svima. EGK tim ima znanje, iskustvo i stručnjake na području EU fondova s dugogodišnjim iskustvom u prijavi projekata. Možete računati na podršku tijekom cijelog procesa prijave i provedbe projekata.

Neka ovaj natječaj bude korak prema ostvarivanju Vaših razvojnih planova za ruralna područja. Poboljšajte kvalitetu života građana i potaknite ekonomski rast u zajednicama.

Prihvatljivi prijavitelji

 • jedinice lokalne samouprave,
 • javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda),
 • trgovačka društva osnovana i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
 • javne ustanove neprofitnog karaktera osnovane i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
 • jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje).

Prihvatljivi projekti

Na temelju iskazanih potreba ruralne zajednice projekti koji se planiraju financiraju unutar ove intervencije su:

 • dječji vrtići,
 • nerazvrstane ceste,
 • sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
 • tržnice,
 • javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje,
 • centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede,
 • vatrogasnog domova dobrovoljnog vatrogasnog društva (osim na otocima)

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR.

Intenzitet potpore se kreće od 80% do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje.

Uvjeti prihvatljivosti

 • Projekti su prihvatljivi u naseljima do 5.000 stanovnika, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika).
 • Prioritet će imati ulaganja u nerazvijenija područja, rekonstrukciju postojećih građevina, koja doprinose stvaranju novih radnih mjesta, koja koriste obnovljive izvore energije i koja uvode digitalne tehnologije.

Prihvatljivi troškovi

 • građenje (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih) i
 • opremanje građevina javne infrastrukture u ruralnim područjima (dječji vrtići, tržnice, nerazvrstane ceste i sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje i centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede).
KRITERIJI ODABIRA
1. Razvijenosti područja
Prioritet će imati ulaganja u nerazvijenija područja
2. Vrsta građenja
Prioritet će biti rekonstrukciju postojećih građevina
3. Broj novostvorenih radnih mjesta  
Prioritet su projekti koji doprinose stvaranju novih radnih mjesta
4. Korištenju obnovljivih izvora energije  
Prioritet su projekti koji koriste obnovljive izvore energije
5. U vođenju digitalizacije provedbom projekta  
Prioritet su projekti koji uvode digitalne tehnologije
Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr