Naziv projekta: Energetska obnova zgrade OŠ Vis i SŠ Antun Matijašević Karamaneo u Visu

Natječaj: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Ukupna vrijednost projekta: 6.955.300,43 HRK / 923.127,01 EUR

Predmet projekta je energetska obnova zgrade osnovne i srednje škole u Gradu Visu.

Energetska obnova zgrade je uključivala sljedeće:

 • Rekonstrukcija građevinske ovojnice
 • Strojarske instalacije
 • Elektrotehničke instalacije
 • Stručni nadzor – građevinski radovi
 • Projektantski nadzor – građevinski radovi
 • Koordinator II zaštite na radu – građevinski radovi
 • Projektantski nadzor – strojarske instalacije
 • Stručni nadzor – strojarske instalacije
 • Projektantski nadzor – elektrotehničke instalacije
 • Stručni nadzor – elektrotehničke instalacije
 • Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove zgrade

Za pripremu i provedbu projekta Energetska obnova zgrade OŠ Vis i SŠ Antun Matijašević Karamaneo u Visu bio zadužen Roman Marinović koji je dio EGK tima koji je stručnjak za provedbu EU projekata.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr