Ne propustite ovu priliku, ovaj financijski instrument ima za cilj jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova, otvaranje radnih mjesta, poticanje proizvodnih investicija kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja). Imate priliku ostvariti od 25.000,01 eura pa čak do 100.000 eura zajma. Pročitajte detaljnije o tome kako se kreće rok otplate, koliki je poček te koje uvjete morate zadovoljavati.

Financijski instrument

 EFRR Mali zajam za investicije
Iznos zajma25.000,01 EUR-100.000 EUR
Kamatna stopa3,11%
Rok korištenja6 mjeseci od isplate zajma
Počekdo 1 godine
Rok otplate1 do 10 godina uključujući poček
Namjena– Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
– Obrtna sredstva: do 30% iznosa zajma

Instrumenti osiguranja: zadužnica te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Prihvatljivi korisnici
Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

 • imaju status „subjekt malog gospodarstva“ (mikro, mala i srednja poduzeća);
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam;
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj;
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava;
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme;
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci;
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja;
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Neprihvatljive aktivnosti

 • aktivnosti i imovina koje se odnose na fosilna goriva;
 • refinanciranje postojećih obveza (uključujući plaćanje kredita/leasinga);
 • refundiranje ranije plaćenih obveza;
 • kupnju zemljišta u iznosu koji premašuje 10% ukupnih prihvatljivih rashoda;
 • ulaganja u nekretnine stambene namjene;
 • proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene Uredbom 2023/2831;
 • trgovačke djelatnosti;
 • financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i trgovanje kripto valutama;
 • djelatnosti poslovanja nekretninama.

KOME SE OBRATITI?

Dragana Kosanović je kontakt koji tražite!

Dragana je naša savjetnica za EU fondove, a njeni impresivni rezultati svjedoče o njenom izvanrednom znanju i iskustvu.

Nevjerojatno je posvećena svom poslu i uvijek teži najboljim rezultatima za naše klijente. Upravo su to razlozi zbog kojih je Dragana pravi izbor za Vas, kontaktirajte ju i saznajte sve što Vas zanima!

E-mail: dragana.kosanovic@egk.hr
Kontakt: 099/396-2889

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr