Uskoro kreće novi natječaj za mikro, male, srednje i velike poduzetnike pod nazivom “Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovitu kogeneraciju u prerađivačkoj industriji”. U sklopu poziva možete ostvariti čak do 5.000.000 eura uz intenzitet potpore do 50%. Ne propustite ovu priliku! U nastavku saznajte koje minimalne uvjete morate ispunjavati, na što možete iskoristiti bespovratna sredstva te koje pokazatelje morate ostvariti provedbom projekta.

Predmet poziva

Podupiranje ulaganja u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovite kogeneracije u prerađivačkoj industriji u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

 • Smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu);
 • Smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

U skladu s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom, posebice mjerom OIE-3 „Poticanje korištenja OIE za proizvodnju električne i toplinske energije“ očekivani učinci Poziva prikazani su u tablici:

Smanjenje emisija stakleničkih plinovaUšteda energije
180.000 t CO2/god400.000 MWh/god

Obvezno je iskazati brojčane vrijednosti pokazatelja rezultata čije se ostvarenje planira provedbom projekta:

 • Ušteda energije;
 • Očekivana kumulativna ušteda energije do kraja životnog vijeka ulaganja;
 • Smanjenje emisija stakleničkih plinova;
 • Očekivana kumulativna ušteda emisija stakleničkih plinova;
 • Troškovi smanjenja emisije stakleničkih plinova na godišnjoj razini;
 • Troškovi smanjenja emisije stakleničkih plinova do kraja životnog vijeka ulaganja.

Bespovratna sredstva – 80.000.000,00 EUR iz Modernizacijskog fonda

Najniži iznos potpore: 100.000,00 EUR
Najviši iznos potpore: 5.000.000,00 EUR
Intenzitet potpore: maksimalno 50%

Prihvatljivost prijavitelja

Trgovačka društva odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija.

Minimalni uvjeti:

 • Registriran za prihvatljive djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga;
 • Najmanje jednog (1) zaposlenog na puno radno vrijeme na temelju sati rada godinu dana prije predaje projektnog prijedloga;
 • Pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) u 2022. godini.

Uz sredstva Modernizacijskog fonda Prijavitelj je obvezan osigurati:

 • Sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa traženih sredstava;
 • Sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti

A1. Aktivnost povećanja energetske učinkovitosti koja uključuje jednu ili više navedenih mjera:

 • Proširenje, modernizacija, zamjena postojećih instalacija/opreme ili dijelova instalacija/opreme;
 • Rekuperacija toplinske energije;
 • Korištenje industrijskih otpadnih plinova;
 • Kontrola i optimizacija korištenja energije.

A2. Aktivnost proizvodnje energije iz visokoučinkovite kogeneracije (obnovljivi energent za proizvodnju električne i toplinske energije), trigeneracije (obnovljivi energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije), kvatrogeneracije (obnovljivi energent za proizvodnju električne energije, toplinske i rashladne energija i pročišćeni CO2) iz OIE za vlastite potrebe te u cijelosti usklađeno s Direktivom (EU) 2023/2413. U okviru ove aktivnosti moguća je zamjena ili nadogradnja postojećeg postrojenja ili izgradnja novog postrojenja.

A3. Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti A1. i A2., ukoliko je primjenjivo.

Detaljni tablični prikaz prihvatljivih troškova

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UNUTAR POJEDINE AKTIVNOSTI
A1. Povećanje energetske učinkovitosti
– Nabava opreme, usluga i radova vezano uz proširenje, unaprjeđenje i zamjenu proizvodnih radnih procesa koji rezultiraju smanjenjem potrošnje energije (veća energetska učinkovitost pojedinih faza procesa i dr.);
– Nabava opreme, usluga i radova vezano uz iskorištavanje otpadne topline kako bi se višak topline iz procesa proizvodnje mogao koristiti negdje drugdje u procesu (primjerice ugradnja učinkovitijih plamenika, sušara ili hladnjaka, izmjenjivača topline, ili slične proizvodne opreme);
– Nabava opreme, usluga i radova vezano uz iskorištavanje industrijskih otpadnih plinova kako bi se neiskorištena toplina plinova iz procesa proizvodnje mogla ponovno koristiti negdje drugdje u procesu (primjerice ugradnja opreme za rekuperaciju osjetne topline otpadnih/ispušnih plinova, prilagodba industrijskog procesa na korištenje rekuperirane topline);
– Nabave opreme, usluga i radova vezano uz uvođenje/rekonstrukciju cjelovite regulacije s ciljem smanjenja potrošnje energije putem: automatizacije upravljačkih sustava; sustava mjerenja i nadzora– npr. SCADA, CNUS ili slična softverska rješenja; ulaganja u aktivan i učinkovit sustav odziva potrošnje (električna snaga koja može sudjelovati u odzivu) kao i unapređenje postojeće opreme s ciljem smanjenja potrošnje energije.
A2. Proizvodnja energije iz visokoučinkovite kogeneracije / trigeneracije / kvatrogeneracije
– Nabava opreme, usluga i radova vezano za proizvodnju energije u visokoučinkovitoj kogeneraciji ili visokoučinkovitoj trigeneraciji sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji i visokoučinkovitoj kvatrogeneracije; kao i prelazak s postojeće kogeneracije na visokoučinkovitu kogeneraciju i s visokoučinkovite kogeneracije s visokoučinkovitom trigeneracijom / kvatrogeneracijom;
– Izgradnja priključka na mrežu odnosno svi troškovi priključka na mrežu;
– Nabava opreme, usluga i radova vezano uz uvođenje/rekonstrukciju cjelovite regulacije s ciljem smanjenja potrošnje energije putem: automatizacije upravljačkih sustava; sustava mjerenja i nadzora– npr. SCADA, CNUS ili slična softverska rješenja; ulaganja u aktivan i učinkovit sustav odziva potrošnje (električna snaga koja može sudjelovati u odzivu) kao i unapređenje postojeće opreme s ciljem smanjenja potrošnje energije
A3.  Projektantski nadzor i stručni nadzor
– Usluga projektantskog nadzora i troškovi usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer;
– Usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova. Ukupni troškovi nadzora (Projektantski nadzor i aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova) su prihvatljivi najviše u iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje.

Za sve informacije o postupku prijave, pripremi dokumentacije i ostalim detaljima možete nam se obratiti na sljedeći kontakt: dragana.kosanovic@egk.hr

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr