Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Uskoro očekujemo otvaranje  poziva  „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“. 

Predmet Poziva

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama

Svrha (cilj) Poziva

Razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Više o tematskim i podtematskim prioritetnim područjima S3 (Strategija pametne specijalizacije) možete vidjeti ovdje.

Prihvatljivi projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva moraju biti u kladu sa odabranim tematskim i pod-tematskim područjima definiranima u S3.

 

Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je  770.000.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 25.000.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK.

Jedan Prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga po ovom Pozivu.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Prihvatljive aktivnosti

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje)  koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

 • industrijsko istraživanje
 • eksperimentalni razvoj
 • studije izvedivosti

2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja. Ova aktivnost ne može se provoditi samostalno.

Prihvatljivi troškovi

 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog/novozaposlenog kod prijavitelja i partnera koji će raditi na provedbi projekta
 2. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 3. Ostali troškovi temeljeni na stvarnim iznosima
 4. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje - za troškove koji nisu troškovi osoblja nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja/partnera, do 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 5. Trošak izrade studije izvedivosti
 6. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu
 7. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu

Prijavitelj može odabrati između dvije opcije financiranja pojedinih prihvatljivih kategorija troškova:

 • Opcija 1. Prijavitelj proračun projekta temelji kombinacijom prihvatljivih kategorija troškova točke 1. Troškovi plaća osoblja i točke 4. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje, te ne potražuje troškove po ostalim kategorijama
 • Opcija 2. Prijavitelj proračun projekta temelji na svim kategorijama troškova koje su primjenjive na projektni prijedlog izuzev točke 4. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje

Rok za predaju projektnog prijedloga

Poziv će se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Razdoblje provedbe projekta – maksimalno do 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora, odnosno najkasnije do 30. rujna 2023. godine

 

Za više informacija obratite se na: info@egk.hr

Nastavite čitati