Potpora za izgradnju i opremanje poslovnih objekata
Bespovratna sredstva dodijelit će se samo financijski održivim poduzećima čija planirana ulaganja doprinose jednom ili više od sljedećih ciljeva:
 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;

 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.
Iznos sredstava i namjena:

Procijenjena alokacija: 1,9 milijardi kuna

Predviđeni maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

 • za MSP-ove do 7,5 milijuna kuna
 • za srednje kapitalizirana poduzeća do 35 milijuna kuna

Indikativna raspodjela alokacije za ovu mjeru iznosi 40% za MSP-ove i 60% za srednje kapitalizirana poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti:
 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
 • ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • aktivnosti neophodne za provedbu projekta
Prihvatljivi troškovi:
 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu 

 • savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

 • sudjelovanje na sajmovima
 • usavršavanje
 • uvođenje grijanja i hlađenja
 • priprema projektne dokumentacije
 • promidžba i vidljivost.
Kome su namijenjena sredstva?

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije uključujući:

 • metaloprerađivačku
 • tekstilnu
 • prehrambenu
 • kemijsku
 • građevinsku
 • drvoprerađivačku industriju
Vrste potpora

Regionalne potpore za početna ulaganja – državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima radi doprinosa gospodarskom razvoju ovisno o zemljopisnom području

Predloženi intenziteti regionalnih potpora za pojedinu regiju:

 

NUTS 2 regije

 

Očekivani intenzitet potpore %

Relativno povećanje u odnosu na sadašnji intenzitet %

 

Mala poduzeća

Srednja poduzeća

Velika poduzeća

 

Grad Zagreb

55%

45%

35%

+10 %

Panonska Hrvatska

70%

60%

50%

+25 %

Sjeverna Hrvatska

70%

60%

50%

+25 %

Jadranska Hrvatska

60%

50%

40%

+15 %

 

Potpora za ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća kroz regionalne potpore za ulaganje
 

U okviru ove potpore korisnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih ulaganja ili vanjskih financiranja

 • maksimalni intenzitet potpore ne premašuje 75% prihvatljivih troškova.
Potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja 
 

U okviru ove potpore prihvatljivi troškovi su: troškovi osoblja; troškovi instrumenata, opreme, zgrada i zemljišta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt; troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima; dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta.

 • Intenzitet potpore ne premašuje 15 % prihvatljivih troškova za velike poduzetnike i 50 % prihvatljivih troškova za MSP-ove.
Potpore za usavršavanje kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
 

U okviru ove potpore prihvatljivi troškovi uključuju: troškove predavača koji su sudjelovali u usavršavanju; troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s projektom usavršavanja (npr. putni troškovi, materijali, alati nužni za usavršavanje)

 • Intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova te se može povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70 % prihvatljivih troškova za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju te za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću.
Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 

U okviru ove potpore prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti

 • Intenzitet potpore ne premašuje 30 % prihvatljivih troškova, te se može povećati za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima i za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima.
Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 
 

Potpora se dodjeljuje isključivo novim postrojenjima te dodatni troškovi ulaganja neophodnih za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora smatraju se prihvatljivim troškovima

 • Intenzitet potpore ne premašuje 30 % – 45 % prihvatljivih troškova te se intenzitet potpore može se povećati za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima i za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima.
 • Ukoliko se potpora dodjeljuje u konkurentnom natječajnom postupku na temelju jasnih, transparentnih i nediskriminirajućih kriterija, intenzitet potpore može doseći 100% prihvatljivih troškova.
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
 

U okviru ove potpore prihvatljivi troškovi su troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti.

 • Intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova.
De minimis potpore 
 • Intenzitet potpore ne premašuje 100 % prihvatljivih dodatnih troškova.

 

 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr 

EGK TEAM (2).JPG

Nastavite čitati