OTVOREN NATJEČAJ „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Predmet poziva:

Podrška ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.
 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva
iznosi 1.140.000.000,00 HRK

 

Iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi
od 500.000,00 HRK do 7.500.000,00 HRK s intenzitetom potpore od 35-75%

 


Pozivom se želi potaknuti MSP-ove: 

 • na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
   
 • na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
 • na prelazak na kružno gospodarstvo

U okviru ovog Poziva regionalna potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:

 • osnivanjem nove poslovne jedinice
 • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili
 • temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice

Prihvatljivost prijavitelja
pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće koje:

 • u trenutku prijave registriran za djelatnosti u sektoru C Prerađivačka industrija
 • u 2019. ili 2020. godini imaju min. jednog zaposlenog rednika temeljem sati rada
 • u 2019. ili 2020. godini imaju pozitivan EBITDA i ima udio kapitala i rezervi u pasivi 10%
 • u 2019. ili 2020. godini imaju ukupni godišnji poslovni prihod viši od ukupnog iznosa zatraženih bespovratnih sredstava

Želite saznati prihvatljive aktivnosti i troškove ili Vas zanima što podrazumijevaju zeleni i digitalni ciljevi?

PRIJAVITE SE BESPLATNO NA NAŠ NEWSLETTER NA SLJEDEĆIM LINKOVIMA!

Poduzetnici
Poljoprivrednici

 

Rok za podnošenje prijave je 31. svibanj 2021. godine u 16:00:00 sati.

 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite 
profesionalnu pomoć u pripremi vašeg projekta, kontaktirajte nas
putem maila natalia.zielinska@egk.hr