Otvoren natječaj “Čitanjem do uključivog društva”

Natječaj za povećanje socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina – “Čitanjem do uključivog društva”
 

Cilj poziva je povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti

 • Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

 

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi
od 100.000,00 HRK do 4.000.000,00 HRK

 

 

Prihvatljivi prijavitelji

Skupina aktivnosti A

narodne knjižnice:

 1. jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
   
 2. udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
   
 3. ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu).

Skupina aktivnosti B

 1. umjetnička organizacija
 2. udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti
 3. ustanova u kulturi
 4. jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
   

Online informativne radionice

Ministarstvo kulture i medija organizirat će online informativne radionice za potencijalne prijavitelje i partnere putem aplikacije Microsoft Teams.

 • Online informativna radionica za Skupinu aktivnosti A održat će se 19. siječnja 2021. od 10 do 12 sati;
 • Online informativna radionica za Skupinu aktivnosti B održat će se 19. siječnja 2021. od 13 do 15 sati.

 

Svrha online informativnih radionica
Detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/ partnere o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno.

 • Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf-prijava@min-kulture.hr.
 • U obzir će se uzimati prijave pristigle do 14. siječnja 2021. odnosno do popunjenosti kapaciteta i to prema redoslijedu zaprimanja.
 • Prihvatljivi sudionici će putem elektroničke pošte zaprimiti potvrdu o prihvaćanju prijave te uputu o načinu prisustvovanja i sudjelovanja na online informativnoj radionici.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 01.03.2021.

 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite 
profesionalnu pomoć u pripremi vašeg projekta, kontaktirajte nas
putem maila info@egk.hr