OTVOREN NATJEČAJ - 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Svrha (cilj) Poziva
Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

 

Prihvatljivi prijavitelji

 • jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja;
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica:
 • javne ustanove dječji vrtići – za projekte dječjih vrtića;
 • dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

Jedan (isti) korisnik može podnijeti najviše dva zahtjeva za potporu, za projekte iz različitih sektora.
 

Prihvatljive aktivnosti

• u sektoru tržnica: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica,

• u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara, građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina,

• u sektoru dječjih vrtića: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića,

• u sektoru vatrogasnih domova: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova. 

 

Iznos potpore od 15.000,00 do 1.000.000,00 EUR
s intenzitetom potpore od 80 do 100%

 

Intenzitet potpore

 • do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
 • do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
 • do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva
 • troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) društvenog doma/ kulturnog centra
 • troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) sportske građevine
 • troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) dječjeg vrtića
 • troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) tržnice
 • troškovi opremanja vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva, ruštvenog doma/ kulturnog centra, sportske građevine, dječjeg vrtića i tržnice
 • opći troškovi i ostali prihvatljivi troškovi

 

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

 

 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite 
profesionalnu pomoć u pripremi vašeg projekta, kontaktirajte nas
putem maila natalia.zielinska@egk.hr