Otvoren je novi natječaj “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

Predmet poziva: 
Poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

 
 

Svrha poziva: 
Poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe projekta.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 
Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 266.000.000 HRK

 

Iznos bespovratnih sredstava po projektu: 
200.000,00 HRK - 20.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: od 45% do 85%

 

Prihvatljive kategorije aktivnosti / troškova:

  • Energetska obnova: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
  • Energetska obnova: Energetska obnova zgrada
  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti
 

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 16. studenog 2020. godine od 10.00 sati.

 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite 
profesionalnu pomoć u pripremi vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr