Objavljeni su novi natječaji za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.

Prvi natječaj - 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo

Svrha natječaja je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u govedarstvu. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 100.000.000,00 kn. Od navedenih sredstava, 60.000.000,00 kn je namijenjeno za ulaganja u tovno govedarstvo za mikro, male i srednje korisnike, a 40.000.000,00 kn za ulaganja u tovno govedarstvo za velike korisnike.

Natječaj je namijenjen fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Visina javne potpore po projektu je 200.000 eura za mikro, male i srednje korisnike, odnosno do 500.000 eura za velike korisnike. Intenzitet potpore je maksimalno 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijave dokumentacije za potporu zaprimaju se od 2. siječnja 2020. godine do 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

____


Natječaj 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Svrha natječaja je povećanje plodnosti tla i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš. 
Iznos raspoloživih sredstava je 50.000.000,00 kn
Natječaj je namijenjen fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo.
Visina potpore po projektu je 5.000 do 300.000 eura. Intenzitet potpore je najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Zahtjevi za potporu zaprimaju se od 2. siječnja 2020. godine do 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.
____

Natječaj 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Svrha natječaja je povećanje učinkovitosti korištenja energije. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 100.000.000,00 kn. 
Natječaj je namijenjen fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika. Visina potpore iznosi od 5.000 eura do 1.000.000 eura.
Intenzitet potpore po projektu je najviše 50%, a može se uvećati za još 20% u sljedećim slučajevima: 

  • ako ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
  • ako se ulaganje odvija u planinskom području
  • ako se ulaganje odvija u području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima
  • ako je ulaganje povezano s ekološkom poljoprivredom
  • Zahtjevi za potporu zaprimaju se od 2. siječnja 2020. godine do 12:00 sati do 31. ožujka 2020. godine do 12:00 sati.
Iskoristite ove natječaje i osigurajte sredstva iz EU fondova za realizaciju svojih projekata. Obratite nam se za više informacija o prihvatljivim troškovima za svaki od navedenih natječaja te kako pripremit dokumentaciju i naš stručni tim će vam pomoći. 
Pišite nam na info@egk.hr ili nazovite na: 095 5736 209
 

Nastavite čitati