Objavljen je novi prijedlog Pravilnika za mjere 6.2. - Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Natječaji počinju već u ožujku, a za svaku mjeru 6.2.1. na raspolaganju je 100.000.000 kuna, odnosno osigurana su sredstava za otprilike 260 projekta!

Dostavljamo pregled najvažnijih promjena u odnosu na prethodne natječaje :

 

  • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, odnosno do 14.2.2020.
  • U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji se potpora traži  - što znači da za se pokretanje turizma može se prijaviti osoba koja se do sada bavila ugostiteljstvom kao fizička osoba (privatni iznajmljivači). 
  • Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika  po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon – nije potrebno upisivati se u RPO prije prijave. 
  • Projekti se moraju provoditi u naseljima u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave također u naselju do 5.000 stanovnika 
  • U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, umjesto dosadašnjeg kriterija turističkog razreda.
  • U trenutku prijave, prijavitelj mora imati dokaz o postojanju vlastitih sredstava.

 

Nacrt pravilnika pogledajte ovdje : https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13527

 

Za pitanja, izračun bodova te procjenu vašeg projekta javite se na info@egk.hr