Novi natječaj - 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Svrha natječaja je pomoć razvoju postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, a s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.


Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje moraju:

 • biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu 
 • biti registrirani za djelatnost ili uslugu koju razvijaju i baviti se njome, prije 14.02.2020. tj. imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata
 • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 • pri podnošenju zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 EUR

U slučaju kada je fizička osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva / vlasnik obrta, korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika.

 

Prihvatljiva su ulaganja u:

 • turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 • tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
 • pružanje usluga u ruralnim područjima - poljoprivredi, šumarstvu, veterini, društvenim djelatnostima te intelektualne usluge (ulaganje u građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima)
 • prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda) pri čemu se marketing mora odnositi na predmet prerade

 
Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.

Provedba projekta ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

 

Prihvatljivi su troškovi: 

 • građenja ili rekonstrukcije objekata
 • opremanja objekata
 • kupnje novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme
 • kupnja živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti

Nabava rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme, gospodarskih vozila i plovila nisu prihvatljivi trošak!


Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 120.000.000,00 kuna.
 

Intenzitet javne potpore po projektu:

 • do 70% ukupnih prihvatljivih troškova
 • do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) 

Visina potpore:

 • minimalni iznos javne potpore (de minimis potpora) koju korisnik može tražiti po prijavljenom projektu iznosi 3.500 EUR u protuvrijednosti u kunama
 • maksimalni iznos javne potpore (de minimis potpora) po prijavljenom korisniku iznosi 200.000 EUR u protuvrijednosti u kunama

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 28. svibnja 2020. godine do 28. srpnja 2020. godine.


Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 095 5736 209 ili mailom na info@egk.hr