Najava natječaja: Energetska učinkovitost i OIE u proizvodnji.

Uskoro stiže novi natječaja i to za energetsku učinkovitost i korištenje OIE u proizvodnim industrijama.

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti mikro, mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s nacionalna klasifikacija djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. 

Potpore: 

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 350.000 kn, a najviše 20.000.000 kn

 • Intenzitet potpore za srednja poduzeća iznosi 55%.

 • Intenzitet potpore za mala poduzeća iznosi 65%.

 • Intenzitet potpore za velika poduzeća iznosi 45%.

 • Za aktivnosti poput priprema tehničke dokumentacije i upravljanja projektom intenzitet potpore iznose 85%.

Svrha natječaja je provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energiju prije provedbe mjera.

Svrha financiranja:

 1. Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima

 2. Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona ( sukladno normi IEC 60034-30);

 3. Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;

 4. Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;

 5. Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;

 6. Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;

 7. Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;

 8. Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;

 9. Revitalizacija električnih instalacija-učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);

 10. Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;

 11. Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom;

 12. Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:

 13. Postavljanje novih sustava za proizvodnju

Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada

 1. Obnova ovojnice zgrade:

 2. Obnova tehničkih sustava zgrade:

 3. Upravljanje energijom:

 4. Optimalizacija procesa

 5. Korištenje obnovljivih izvora energije

 6. Uporaba visokoučinkovite kogeneracije

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila info@egk.hr