Novi natječaj - 4.4.1. "Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša"


Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena. Također omogućuje dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganjima za zaštitu od velikih zvijeri (vuk, ris ili medvjed) i očuvanje bioraznolikosti.

 

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 1. poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode
 3. udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

 

Iznos bespovratnih sredstava po projektu: 

od 400 eura – 150.000 eura

Intenzitet potpore: 100% 

 

Prihvatljive kategorije aktivnosti / troškova:

 1. kupnja električnog pastira
 2. kupnja pastirskog psa (tornjaka)
 3. izgradnja jednostavnih nastambi za stoku
 4. gradnja terasastih parcela
 5. gradnja (vanjskih) suhozida
 6. sadnja živica
 7. uklanjanje invazivnih stranih vrsta
 8. obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti
 9. obnova zapuštenih lokvi za napajanje stoke
 10. kupnja zemljišta (do 10% vrijednosti projekta).
 • Ulaganja u gradnju nastambe, kupnju električnog pastira i pastirskog psa namijenjena su korisnicima koji se bave stočarstvom, a prihvatljiva su isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri.

Rok prijave na natječaj je od 9. studenog 2020. do 11. siječnja 2020. godine.
 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite 
profesionalnu pomoć u pripremi vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila info@egk.hr 

Nastavite čitati