NOVA MJERA - COVID-19 ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA

Novi financijski instrument „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji su pogođeni pandemijom korona virusa

Ovaj financijski instrument ima svrhu osigurati dodatnu likvidnost uz smanjenu kamatnu stopu i smanjenu razinu potrebnih sredstava osiguranja. 

Korisnik mora dokazati da je koronavirus COVID-19 imao negativan utjecaj na njegovo poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

  • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
  • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.
  • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl. 
  • ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

Vrijednost zajma je do 750.000,00 kuna s kamatnom stopom 0,25%.

Rok korištenja zajma je do 6 mjeseci s rokom otplate do 5 godina te počekom otplate do 12 mjeseci ako je rok otplate minimalno 2 godine.

 

Po prvi puta omogućene su prijave za trgovinu i cestovni prijevoz, a za detaljne informacije o svim prihvatljivim korisnicima i uvjetima te za pomoć prilikom prijave, nazovite nas na broj 095 5736 209 ili nam pišite na email info@egk.hr.