NATJEČAJ - “Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma“

Cilj Poziva

Doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelenu i digitalnu tranziciju održivosti poslovanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu.

 

Pokazatelji Poziva

 • Stvorena nova radna mjesta
 • Popunjenost turističkih kapaciteta
 • Povećani prihod od prodaje

Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (Narodne novine, br. 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake:

 • 55 Smještaj
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.


Prihvatljivi partneri

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 

Iznos sredstava:             

Ukupna alokacija: 1.020.000.000 HRK

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 2.000.000 HRK, a najviši iznosi 50.000.000 HRK

 

Intenziteti potpore:

NUTS 2 regije

Očekivani intenzitet potpore %

Mala poduzeća

Srednja poduzeća

Velika poduzeća

Grad Zagreb

55%

45%

35%

Panonska Hrvatska

70%

60%

50%

Sjeverna Hrvatska

70%

60%

50%

Jadranska Hrvatska

60%

50%

40%

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja.

 

Predmet ovog Poziva je poticanje ulaganja u:

 • ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj visoke kvalitete (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp),
 • prateće sadržaje ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj iz kategorija zdravstveni, kongresni, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki turizam i drugih inovativnih sadržaja koji su veći od standarda propisanog važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma te
 • zabavne i tematske parkove i druge inovativne sadržaje, koji mogu uključivati i ugostiteljske sadržaje,

koji uvode procese prihvatljive za okoliš, digitalne tehnologije i kružno gospodarstvo te unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.

 

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivi za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju planiraju se podržati aktivnosti:

Potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja:

 • u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva , ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,

Nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća:

 • vezano na projekte digitalizacije najmanje 50% tih ulaganja bit će usmjereno na digitalizaciju poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti;

Potiču se ulaganja u:

 • Nove objekte kao i u rekonstrukciju i obnovu postojećih objekata pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te zabavnih i tematskih parkova i drugih inovativnih sadržaja;
 • Gradnju novih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, poticat će se u okviru kategorija Indeksa turističke razvijenosti (u daljnjem tekstu: ITR) 0, 2, 3, 4, dok se u kategoriji ITR-a 1 potiču ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj;
 • U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj s ciljem povećanja kategorije na minimalno četiri zvjezdice, dok se u kategoriji ITR-a 0, 2, 3 i 4 potiču se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj s ciljem povećanja kategorije na minimalno tri zvjezdice.

 

Projektne aktivnosti trebaju završiti najkasnije do 6/2025.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr 

EGK TEAM.JPG