Inovacije u S3 područjima

Otvoren je poziv „Inovacije u S3 područjima“ namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik.

Cilj poziva je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

Strategije pametne specijalizacije (S3) uključuju:

 

1. Zdravlje i kvaliteta života

 • Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
 • Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
 • Nutricionizam

2. Energija i održivi okoliš

 • Energetske tehnologije, sustavi i oprema
 • Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

3. Promet i mobilnost

 •  Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
 • Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
 •  Inteligentni transportni sustavi i logistika

4. Sigurnost

 •  Kibernetička sigurnost
 •  Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
 • Protuminski program

5. Hrana i bio ekonomija

 •  Održiva proizvodnja i prerada hrane
 •  Održiva proizvodnja i prerada drva

Prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, pribavljanju patenata, troškova osoblja u svrhu uvođenja inovacije procesa ili organizacije poslovanja nužnih za proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

Komercijalizacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se u proizvodnju i plasira proizvod/usluga na tržište te ostvaruje proboj na željeno tržište. Preduvjet za početak procesa komercijalizacije na ovom Pozivu je postojanje dovršenog prototipa proizvoda / usluge13 testiranog u stvarnom okruženju.

Projektima će se financirati:

 • Inovacija organizacije i/ili procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti
 • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za ovaj poziv je 634.000.000,00 kn, najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 750.000,00, dok je najviši 20.000.000,00 kn. Intenzitet potpore ovisi kategoriji troškova te veličini poduzetnika, minimalni intenzitet potpore je 35% dok je najviši 65%.

 

Za više informacija javite se na: info@egk.hr

 

Nastavite čitati