NATJEČAJ - 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Svrha (cilj) Poziva

Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru.


Iznos potpore: 15.000,00 – 2.000.000,00 EUR
Intenzitet potpore: do 50%

 

Prihvatljivi prijavitelji

 

1. Korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja na dan 30.9.2022. u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i to:

  • mikro, mala i srednja poduzeća,
  • velika poduzeća,
  • uključujući korisnike početnike koji imaju registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja u sklopu ovoga Natječaja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla kraće od dvije godine.

2. Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvod

Upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana na dan 30.09.2022., pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla;

  • Fizičke osobe nositelj gospodarstva / vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana na dan 30.9.2022., te plaćati doprinose po bilo kojoj osnovi minimalno godinu dana prije 30.9.2022. bez prekida.
  • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u 2021. godini;

3. Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla te moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

 

U trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu objekt za preradu koji je predmet ulaganja mora biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.

 

 

Prihvatljive aktivnosti:

  • Građenje/rekonstrukcija objekta za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;
  • Kupnja strojeva i opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade;
  • Izgradnja/rekonstrukcija objekta za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice);
  • Građenje/rekonstrukcija objekta za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;
  • Građenje/rekonstrukcija ostalih gospodarskih objekata u funkciji djelatnosti prerade.

 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr 

EGK TEAM.JPG

Nastavite čitati