Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 

Cilj Poziva je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. 

 

Jedan od izazova vezanih uz usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja je nedostupnost ili nepriuštivost usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a koji ima 3 važne funkcije:

  • osigurava uvjete za optimalan djetetov razvoj,
  • pomaže roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta,
  • dopunjava obiteljski odgoj.
     

Prihvatljivi Prijavitelji / partner(i) 

  • dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja; 
  • jedinica lokalne samouprave.

 

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga
iznose 300.000.000,00 HRK. 

Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova 

 

Prijavitelji / partner(i), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. MORAJU BITI:

a) pravna osoba

- dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja;

- jedinica lokalne samouprave.
b) registrirana u Republici Hrvatskoj

2. raspolagati dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta samostalno ili u suradnji s partnerima;

3. nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije, odnosno u postupku pokrenutom s ciljem prestanka djelovanja;

4. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;

5. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

  1. Pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića
  2. Razvoj posebnih programa
  3. Jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) u predškolskim ustanovama

 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 18.1.2021. godine u 9:00 sati.

 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite 
profesionalnu pomoć u pripremi vašeg projekta, kontaktirajte nas
putem maila info@egk.hr