Najavljen natječaj za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Cilj poziva

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 354.000.000,00 HRK.
 

 

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi
od 1.000.000,00 HRK do 100.000.000,00 HRK

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja. 
 

Prihvatljive aktivnosti

  1. Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:

  2. Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada

  3. Aktivnosti projektantskog nadzora te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji  te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

  4. Usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

  5. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi

  6. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

  7. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta - upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, provedba odgovarajućih postupaka javne nabave, financijsko upravljanje, izvještavanje, te ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem projektom.

 

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. listopada 2023. do 14:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr 

 

 

Nastavite čitati