Najava natječaja: Mjera 4.1.1. - ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

Najava natječaja: Mjera 4.1.1. - ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir.

Uskoro stiže natječaj ministarstva poljoprivrede za provedbu Mjere 4.1.1. - ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 100.000.000 kuna.

 

Mjera 4.1.1. nudi bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 50% uz mogućnost uvećanja intenziteta za dodatnih 20%, u posebnim slučajevima:

 • ulaganje će se odvijati u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili područjima s posebnim ograničenjima

 • ulaganje će provodi mladi poljoprivrednik

 • ulaganje će se provoditi kao zajednički projekt

Visina potpore:

 • Najviša visina javne potpore po projektu će iznositi:

  • do 150.000 eura

  • do 1.000.000 eura za zajedničke projekte

  • do 100.000 eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri prethodne godine manji od 100.000 EUR, kao i za korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata

 • Najniža visina javne potpore po projektu će iznositi 5.000 eura

Prihvatljivi korisnici:
 

 • fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika

 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj

Bespovratna sredstva mogu se koristiti za ulaganja u:

 • Objekte za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje krumpira

 • Ostale gospodarske objekte, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

 • Kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila info@egk.hr

 

Nastavite čitati