NAJAVA NATJEČAJA 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima”

Svrha Poziva
Dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji su mladi poljoprivrednici.
 

BESPLATNO - ispunite upitnik kako bi provjerili prihvatljivost Vašeg poduzeća/gospodarstva i izračunali koliko bodova možete maksimalno ostvariti kod prijave na natječaj! 

ISPUNI UPITNIK


Uvjeti prijavitelja:

 • Korisnik je stariji od 18 i mlađi od 40 godina;
 • Korisnik posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
 • Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:
  a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
  b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
  c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata 
 • Korisnik je upisan kao odgovorna osoba PG-a u Upisniku poljoprivrednog gospodarstva;
 • Ekonomska veličina gospodarstva 8.000 EUR - 49.999 EUR;
 • Mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani ili kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 24 mjeseci) ili nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali ga namjeravaju preuzeti;
 • Korisnik u teškoćama - korisnik ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima.
   

50.000 EUR bespovratnih sredstava
s intenzitetom potpore od 100% povrata od ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljive aktivnosti

 1. Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 2. Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda;
 3. Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
 4. Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme;
 5. Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 6. Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 7. Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 8. Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda;
 9. Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora).

 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite 
profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta, kontaktirajte nas
putem maila info@egk.hr