NAJAVA NATJEČAJA 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«

Svrha Poziva:

Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

 

Prihvatljivi prijavitelji su:

Fizičke i pravne osobe upisane u:

 • Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili 

 • Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala najmanje godinu dana u kontinuitetu bez prekida,

 • Imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u najmanje za godinu koja prethodi godini objave Natječaja,

 • Fizičke osobe nositelj gospodarstva / vlasnik obrta mora biti upisan u  Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, te plaćati doprinose po bilo kojoj osnovi minimalno godinu dana prije objave Natječaja,

 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u 2020. godini,

 • Mladi poljoprivrednik mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,

 • Ekonomska veličina gospodarstva najmanje 6.000 EUR za sektor voća, povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, odnosno 8.000 EUR za sektor žitarica, uljarica, krmnog i ljekovitog bilja.

 

Iznos potpore: 5.000,00 – 500.000,00 EUR

Intenzitet potpore: do 50%

 

Proizvođačke organizacije upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, pri čemu imaju evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u najmanje za godinu koja prethodi godini priznate u sektorima: 

 • Sjemenarstvo: sjeme kukuruza i/ili povrća (uključujući krumpir), sjeme uljarica i/ili krmnog bilja, sjeme strnih žitarica;

 • Rasadničarstvo: sadnice voćaka/cijepovi i/ili plemke vinove loze, presadnice povrća, presadnice cvijeća/ljekovitog bilja/ukrasnog bilja.

Proizvođačka organizacija mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Korisnik mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću, nositelj, vlasnik, odgovorna osoba moraju imati:

 • završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja poljoprivrede ( Mjera 1., Podmjera 1.1.) ili

 • srednju školu ili fakultet iz područja biotehničkih znanosti. 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnih kapaciteta/kapaciteta za proizvodnju sadnog materijala sa ili bez opremanja i/ili; 

 • Podizanje matičnih nasada vinove loze sa ili bez opremanja i/ili; 

 • Podizanje matičnih nasada voćnih vrsta sa ili bez opremanja i/ili; 

 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija doradbenih i/ili oplemenjivačkih kapaciteta sa ili bez opremanja, koja je prihvatljiva isključivo ako je korisnik koji je upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena registriran kao proizvođač sjemena i/ili 

 • Mehanizaciju za vlastitu proizvodnju sjemena u svrhu sjemenske proizvodnje korisnika u sklopu poljoprivrednog gospodarstva koja će se koristiti radi proizvodnje/umnažanja poljoprivrednog bilja i/ili 

 • Mehanizaciju za vlastitu proizvodnju sadnog materijala; matične nasade vinove loze; matične nasade voćnih vrsta. 

Samostalno ulaganje u mehanizaciju (traktor/kombajn) za vlastitu proizvodnju sjemena prihvatljivo je za korisnike koji imaju u Upisniku dobavljača poljoprivrednog sjemena prijavljenu minimalnu površinu:

 • žitarice i/ili uljarice i/ili industrijsko i/ili krmno bilje 20 ha, 

 • šećerna repa - 3 ha, 

 • povrće (uključujući krumpir) - 1 ha

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr