NADOLAZEĆI NATJEČAJ - Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MPS

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti :

 • projektima početnih ulaganja povezanim s osnivanjem nove poslovne jedinice
 • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • diversifikaciji proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili
 • temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice

 

Iznos bespovratnih sredstava po projektu:
od 500.000,00 kn do 15.000.000,00 kn
intenzitet potpore do 50%

 


Prihvatljivi prijavitelji
Mala i srednja poduzeća koja su u trenutku podnošenja prijave registrirana u sektorima:

 • C Prerađivačka industrija
 • J Informacije i komunikacije


Prihvatljivi troškovi

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
  (npr. građenje, rekonstrukcija zgrada, trošak preuređenja, modernizacije zgrada i prostorija, nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila, nabava patenata i softwera i sl.)
 • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 • Sudjelovanje na sajmovima
 • Usavršavanje
 • Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
 • Uvođenje grijanja i hlađenja
 • Promidžba i vidljivost

 

Zatvaranje financijske konstrukcije
Prijavitelj mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju projekta za potrebe prijave ili Ugovorom o kreditu (do potpisa Ugovora o bespovratnim sredstvima) ili vlastitim sredstvima ili kombinirano. Najmanje 25% prihvatljivih troškova mora biti financirano iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem.

 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite 
profesionalnu pomoć u pripremi vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila info@egk.hr