Nacionalni plan oporavka i otpornosti - mogućnosti financiranja poduzetnika

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO)

Poticajni financijski okvir i mehanizam Vlade Republike Hrvatske koji se temelji na strateškim dokumentima, programima, preporukama i obvezama te kao takav čini jasan i koherentan okvir za ostvarenje reformi, kao i razvojnih, socijalnih, okolišnih i svih drugih ciljeva Vlade u tekućem desetljeću.
 

U NPOO-u definirani su reformski smjerovi, ali i područja ulaganja u svrhu postizanja ciljeva ekonomskog i društvenog oporavka te jačanja otpornosti države i hrvatskog gospodarstva na krize. Jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je pridonijeti ubrzanom gospodarskom rastu.

Reforme na području znanosti, obrazovanja, inovacija i tržišta rada ojačat će kvalitetu ljudskog kapitala u dugom roku.

Poboljšanje administrativnih kapaciteta nositelja javnih politika, jačanje pravosuđa te smanjenje prisutnosti države u gospodarstvu trebali odraziti na povećanu mobilnost čimbenika proizvodnje te dovesti do bolje alokativne efikasnosti gospodarstva.

Sve bi te reforme zajedno trebale dovesti do jačanja ukupne faktorske produktivnosti kao jedinog dugoročno održivog izvora rasta.

 

Otvaraju se razne mogućnosti financiranja poduzetnika, mogućnosti su sljedeće:

Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj, ponajprije iz poslovnog sektora, povećat će se znanstvena produktivnost, učinkovitost, ukupna konkurentnost te održivi razvoj gospodarstva, osobito u razdoblju nakon pandemije.

 

Prvi pozivi iz NPOO-a za poduzetnike očekuju se početkom
2022. godine!

 

Stoga, kako bismo zajedno pronašli najbolje mogućnosti financiranja Vaših ideja u okviru NPOO-a ispunite naš anketni upitnik  nakon kojeg ćemo Vas povratno kontaktirati!

Nastavite čitati