KREATIVNE INDUSTRIJE

Digitalno okruženje, posebno u doba krize, postalo je centralno mjesto stvaranja, produkcije, dijeljenja i konzumiranja kulturnih sadržaja. Prilagodba digitalnom okruženju preduvjet je za razvoj kulturnih i kreativnih industrija. 

 

Kulturni i kreativni sektor u RH ima nekoliko glavnih izazova:

 • nužnost ubrzanja sveobuhvatne reforme regulatornog i zakonodavnog okvira Hrvatske u skladu s EU strategijom razvoja jedinstvenog digitalnog tržišta,

 • smanjen je udio ovoga sektora u BDP-u zbog pandemije, ugrožena je njegova financijska održivost i opstanak,

 • negativan utjecaj pandemije i potreba brze prilagodbe digitalnoj produkciji i distribuciji,

 • nedostatna kapacitiranost poduzetnika za puno iskorištavanje potencijala jedinstvenog digitalnog tržišta,

 • porast prisutnosti dezinformacija i manipulacija u medijima ugrožavaju medijsku industriju,

 • nepostojanje kvalitetnih digitalnih sustava za provjere činjenica i nemogućnost transparentnog uvida u vlasničke strukture i financiranje medija.

 

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. nalazi se jedna od mjera pod nazivom “Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora” čiji se cilj odnosi na jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom. Pored toga, ta mjera podrazumijeva razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.
 

Sukladno tome, poduzetnicima će se u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti:

 • brza prilagodba novom pravnom okviru, novim okolnostima poslovanja kao i,

 • razvijanje vlastitih kulturnih i kreativnih proizvoda i usluga na jedinstvenom digitalnom tržištu čime se postiže kulturna, jezična i medijska raznolikost.

Mjera će se provoditi putem javnih poziva kojima će se poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.


 

Ciljana skupina kojoj će se dodjeljivati bespovratne potpore ukupne vrijednosti 250.000.000 kn:

 • mikro, mala i srednja poduzeća te 

 • ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti).

 

Prosječna pojedinačna vrijednost projekta u okviru poziva: 7.111.978 kn.

Prosječna vrijednost potpore po pojedinačnom projektu (intenzitet 35%): 2.489.192 kn.


 

Dobivanje bespovratnih sredstava podrazumijeva sljedeće prihvatljive aktivnosti: 

 • unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga,
 • unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu, 
 • aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga u cilju reformiranja poslovanja, plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu.

 

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr 

Nastavite čitati