Komercijalizacija inovacija

Intenzitet potpore: od 50% do 75%

Iznos potpore: 760.000,00 – 5.320.000,00 HRK

 

Svrha (cilj) Poziva
Cilj poziva je potaknuti ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se najinovativniji projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh kroz jačanje veza između malih i srednjih poduzeća, većih tvrtki i znanstveno-istraživačkih institucija, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

 

Prihvatljivost prijavitelja:

 • prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala ili srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima, a koja imaju najmanje 1 zaposlenog na puno radno vrijeme u 2021. godini

 

Prihvatljive kategorije troškova:

 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta
 • troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, npr. patenti, licence, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva) koja se koristi za aktivnosti Projekta
 • potpore za sudjelovanje na sajmovima (najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju na određenom sajmu)
 • troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine
 • troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika
 • troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije
 • troškovi osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta
 • troškovi instrumenata, opreme, zgrada i zemljišta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt
 • troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
 • trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 1.500.000,00 kn)
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge

 

Za sve informacije o postupku prijave, pripremi dokumentacije i ostalim detaljima možete nam se obratiti putem e-mail adresa: natalia.zielinska@egk.hr ili roman.marinovic@egk.hr 

Nastavite čitati